Czasopismo Rzeczpospolita

Lidia Adamek-Baczyńska
Doradca podatkowy, Partner w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

Wypowiedź w artykule opublikowanym w dzienniku Rzeczpospolita w dniu 31.07.2015, który wskazywał na praktyczne problemy wynikające ze stosowanie przez podatników od 1.07.2015 mechanizmu odwrotnego obciążenia dla zestawów, w których oferowane są konsole wraz z grą.

Z ministerialnej broszury wynika, że dostawa konsoli z zainstalowaną grą jest objęta mechanizmem odwróconego obciążenia. W praktyce takie konsole są jednak sprzedawane w pakietach: konsola plus gra na nośniku do późniejszej instalacji.

Gdyby traktować konsolę i grę osobno tak, jak wskazuje Ministerstwo Finansów, ich sprzedaż należałoby zafakturować odrębnie – konsolę z odwrotnym obciążeniem, a grę z VAT. Przy czym VAT od gry powinien odprowadzić sprzedawca. Jeśli tego nie zrobi, stosując odwrotne obciążenie na cały zestaw, ryzyko sporu z fiskusem o takie opodatkowanie zestawów jest bardzo wysokie. Po przegraniu takiego sporu, sprzedawca będzie miał zaległość podatkową.

twitter  RSS Feed  WTS YouTube channel