Zwracamy uwagę na istotne zagadnienie związane z zabezpieczeniem stosowania ulgi badawczo-rozwojowej.

13 lutego 2024 r. Minister Finansów wydał ogólną interpretację podatkową obejmującą swoim zakresem kwestię możliwości kwalifikowania do kosztów ulgi badawczo-rozwojowej obowiązkowo ponoszonych przez pracodawcę kosztów związanych z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika, w takiej części, w jakiej dany pracownik wykonywał działalność badawczo-rozwojową w ramach swoich obowiązków służbowych.

Treść wydanej interpretacji ogólnej jest pozytywna dla podatników. Minister Finansów potwierdził, że „nie ma zatem podstaw prawnych do wyłączenia z katalogu kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej należności poniesionych przez pracodawcę, stanowiących, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, przychód pracownika realizującego działalność badawczo-rozwojową, a uzyskanych, gdy nie świadczy on pracy z powodu usprawiedliwionej nieobecności”.

W ostatnim czasie, nawiązując do w/w interpretacji ogólnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaczął jednak wygaszać w całości interpretacje indywidualne dotyczące ulgi badawczo-rozwojowej, nawet gdy zapytanie we wniosku o interpretację indywidualną nie dotyczyło wynagrodzenia za czas nieobecności pracownika (a właśnie to zagadnienie jest objęte interpretacją ogólną z 13 lutego 2024 r.) lub była to zaledwie jedna z wielu zabezpieczonych kwestii.

Podatnicy, których interpretacje indywidualne zostały właśnie wygaszone i tym samym utracili ochronę przewidzianą w przepisach prawa, mają prawo podjąć dalsze kroki w celu zabezpieczenia rozliczeń ulgi B+R.

Gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.