Sejm uchwalił zmiany do ustawy o VAT wprowadzające od 1 stycznia 2022 r. tzw. faktury ustrukturyzowane. Ustawa z dnia 29 października 2021 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa) wprowadzająca te zmiany została przekazana Prezydentowi RP do podpisu.

Zgodnie z ustawą faktury ustrukturyzowane staną się nową formą dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i faktur elektronicznych. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych będzie dobrowolne. Jednak Ministerstwa Finansów planuje, aby 2023 roku było ono obowiązkowe dla wszystkich podatników.

Zgodnie z Ustawą:

  • Faktury ustrukturyzowane to faktury wystawiane przez podatników za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) z przydzielonym im numerem identyfikacyjnym.
  • Faktury ustrukturyzowane będą dotyczyć wszystkich rodzajów transakcji – zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym.
  • Dla stosowania faktur elektronicznych konieczna jest akceptacja nabywcy.
  • Faktury ustrukturyzowane będą przygotowywane w systemach finansowo-księgowych podatnika zgodnie z oficjalnym schematem, a następnie przesyłane do KSeF za pomocą interfejsu API udostępnionego przez Ministerstwo Finansów.
  • KSeF to system teleinformatyczny służący m.in. do: wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych, w którym będą przechowywane przez 10 lat.

W celu dostosowania wewnętrznych systemów finansowo-księgowych do nowych wymogów, na stronie Ministerstwa Finansów została opublikowana robocza wersja struktur logicznych e-Faktur. Faza testowa nadal trwa.

W Ustawie został również przewidziany system zachęt dla podmiotów, które zdecydują się na wystawianie i/lub otrzymywanie nowego typu faktur. Są to m.in.: możliwość skorzystania z prawa do 40-dniowego terminu zwrotu podatku po spełnieniu określonych warunków, np. wystawiania wyłącznie faktur ustrukturyzowanych.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani wprowadzeniem faktur ustrukturyzowanych, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.