wts front

laskowska

Monika Laskowska

Zastępca Dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów. Odpowiada za prowadzenie postępowań z&nbspzakresu uprzednich porozumień cenowych (APA), w tym prowadzenie dwustronnych i wielostronnych procedur MAP/APA oraz procedur wzajemnego porozumienia się dotyczących unikania lub eliminowania podwójnego opodatkowania. Pani Laskowska jest przewodniczącą Zespołu ds. Kontroli Podmiotów Powiązanych, powołanego w Ministerstwie Finansów.

 

saja

Magdalena Saja

Prezes Zarządu Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o., spółki należącej do międzynarodowej sieci WTS reprezentowanej w ok. 100 krajach świata w zakresie usług podatkowych, konsultingowych i prawnych. Magdalena Saja jest radcą prawnym i doradcą podatkowym z&nbspponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym. W latach 1993-2004 była partnerem odpowiadającym za podatki i Biuro Ernst & Young w Poznaniu. Specjalizuje się w międzynarodowym planowaniu podatkowym, projektach M&A, kontrolach i postępowaniach podatkowych, skarbowych i sądowych. Z sukcesem reprezentowała klientów w wielu kontrolach i postępowaniach podatkowych, skarbowych i sądowych dot. cen transferowych oraz projektów dot. występowania do MF o wiążące porozumienia cenowe (APA). Wśród klientów, z&nbspktórymi współpracuje, są największe podmioty na rynku polskim i międzynarodowym.

 

seliga

Maja Seliga-Kret

Senior Manager i szef Zespołu Cen Transferowych w spółce Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. W latach 2001-2009 Manager w Zespole Cen Transferowych w PricewaterhouseCoopers. Od początku swojej kariery zawodowej w doradztwie podatkowym specjalizuje się w problematyce cen transferowych. Posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w zakresie zarówno planowania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, ich dokumentowaniu oraz obronie w toku postępowania podatkowego. Była zaangażowana w szereg projektów obejmujących zarówno przeglądy podatkowe w zakresie cen transferowych, doradztwo w zakresie ustalania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi w związku ze zmianą dotychczasowego modelu operacyjnego, opracowywanie dokumentacji zgodnej z&nbspArt. 9a updop, opracowywania analiz porównawczych i analiz rynkowych a także w postępowania przed Ministerstwem Finansów w zakresie wiążących porozumień cenowych.

heggmair

Maik Heggmair

Partner w WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH, kieruje praktyką ds. globalnej obsługi cen transferowych. Ponad czternastoletnie doświadczenie w dziedzinie cen transferowych zdobywał, pracując dla firm doradczych z&nbspWielkiej Czwórki oraz jako dyrektor ds. cen transferowych w przedsiębiorstwach branży informatycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla międzynarodowych grup kapitałowych w zakresie szeroko pojętej problematyki cen transferowych. Specializuje się w planowaniu, wdrażaniu i optymalizacji systemów cen transferowych, tworzeniu formuł podziału kosztów oraz modeli licencyjnych, a także w uzasadnianiu stosowanych cen transferowych podczas kontroli skarbowych i podatkowych oraz w przygotowywaniu globalnych koncepcji i wskazówek dotyczących sporządzania dokumentacji podatkowych.

 

boekel

Jan Boekel

Partner w WTS World Tax Service BV. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie cen transferowych, w tym w planowaniu cen, sporządzaniu dokumentacji podatkowych (w wymiarze lokalnym jak i globalnym) oraz przygotowywaniu analiz porównawczych. Brał udział w szeregu analiz łańcucha wartości oraz projektów optymalizacyjnych. Specjalizuje się w planowaniu i restrukturyzacji modeli operacyjnych, sporządzaniu dokumentacji podatkowej, obsłudze kontroli skarbowych i podatkowych w zakresie cen transferowych, zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu w ramach procedur przed właściwymi organami oraz zabezpieczaniu transakcji i praktyk w drodze wiążących porozumień cenowych (APA). Jan Boekel jest członkiem holenderskiej izby doradców podatkowych NOB.

wonka

Jerzy Wonka

Prezes Zarządu InfoCredit Service Sp. z o.o. Odpowiada za kluczowych klientów, projekty rozwojowe oraz Dział Analiz. Współautor narzędzia Quick Transfer Pricing Analytics, szeroko wykorzystywanego do benchmarkingu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Uczestniczy w klasycznych projektach benchmarkingowych, a także wyceny WNiP i projektowania modeli ich wewnątrzgrupowych rozliczeń dla celów TP. Zdobywał praktyczne doświadczenie na stanowiskach w zarządach firm krajowych i zagranicznych, gdzie uczestniczył w projektach restrukturyzacyjnych oraz rozwojowych. Członek Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych. 

twitter  RSS Feed  WTS YouTube channel