Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Wszystkie przedsiębiorstwa działające na terytorium Polski mają obowiązek bieżącego identyfikowania tzw. schematów podatkowych i ich raportowania do właściwych organów. Schematy podatkowe mogą powstać zarówno w wyniku optymalizowania obciążeń podatkowych, jak i w toku zwykłej działalności gospodarczej.

Wspieramy naszych klientów w ramach projektów dostosowanych zawsze do indywidualnych potrzeb, w szczególności:

  • przeprowadzamy spotkania diagnostyczne,
  • opracowujemy procedurę identyfikowania i raportowania schematów podatkowych uwzględniającą specyfikę działalności przedsiębiorstwa i jego powiązania,
  • prowadzimy szkolenia/warsztaty dla pracowników objętych procedurą MDR,
  • na bieżąco wspieramy klientów w procesie kwalifikowania zdarzeń gospodarczych pod kątem obowiązku raportowania,
  • pomagamy w opracowaniu kompletnego raportu do Szefa KAS zgodnie z wymogami wynikającymi z rozdziału 11a Ordynacji podatkowej.

Bezpośrednim efektem podejmowanych przez nas działań jest:

  • precyzyjne określenie zakresu odpowiedzialności osób zaangażowanych w wykonywanie poszczególnych czynności dotyczących schematów podatkowych za realizację obowiązku ich raportowania,
  • prawidłowe i terminowe wykonywanie obowiązków w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych do Szefa KAS oraz innych podmiotów,
  • efektywne zarządzanie ryzykiem odpowiedzialności karno-skarbowej Członków Zarządu oraz innych pracowników w zakresie raportowania schematów podatkowych,
  • zwiększenie świadomości pracowników spółki w zakresie wpływu jakości i terminowości dostarczanych informacji oraz dokumentów na bezpieczeństwo spółki i jej pracowników.
Ewelina Buczkowska
Ewelina Buczkowska

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące WTS&SAJA, WTS Global lub naszych usług, skontaktuj się z nami. Odpowiemy tak szybko jak to tylko możliwe.

Kontakt