Lidia Adamek-Baczyńska, Monika Maćkowiak
Puls Biznesu

Od 1 lipca 2020 r. weszła w życie tzw. matryca stawek VAT. Jej wprowadzenie miało za zadanie ułatwić podatnikom przyporządkowanie odpowiedniej stawki VAT do sprzedawanych towarów. Niestety, nadal wiele kwestii budzi wątpliwości podatników.

Co do zasady zgodnie z nową matrycą towary są klasyfikowane według kodów Nomenklatury Scalonej (CN), a nie – jak dotychczas – według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Taka klasyfikacja jest szczególnie ważna dla producentów i sprzedawców towarów objętych obniżonymi stawkami VAT, albowiem stawki te zasadniczo mają zastosowanie do sprzedaży towarów należących do odpowiednich grupowań CN. Ta generalna zasada nie dotyczy jednak wszystkich towarów. Część z nich została wskazana w matrycy stawek VAT wyłącznie wg opisu. Przykładowo w załączniku nr 3 do ustawy o VAT (stawka VAT 8 proc.) pod poz. 10 zostały wskazane nawozy i środki ochrony roślin (zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej) oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych – bez względu na klasyfikację CN. Oznacza to, że stawka VAT w przypadku tych towarów nie jest uzależniona od ich grupowania w klasyfikacji CN lecz faktycznego przeznaczenia.

I tu pojawiają się wątpliwości. Co należy rozumieć przez „paszę” wskazaną w poz. 10 załącznika nr 3 ustawy o VAT? Czy za „paszę” można uznać również różnego typu dodatki, takie jak np. kreda pastewna? Sprawa jest o tyle istotna, że przed wprowadzeniem matrycy stawek VAT dodatki do paszy były opodatkowane obniżoną stawką 8% VAT.

Niestety próżno szukać definicji pojęcia „pasza” w ustawie o VAT. Trudno też jednoznacznie stwierdzić, czy w potocznym znaczeniu słowa „pasza” mieszczą się wszelkiego typu dodatki. Pomocniczo można posłużyć się definicją tego pojęcia zawartą w ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, która odwołuje się do unijnej definicji paszy i materiałów paszowych, tj. rozporządzenia nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 28 stycznia.2002 r. Zgodnie z unijną definicją jako paszę (lub materiały paszowe) należy rozumieć substancje lub produkty, w tym dodatki, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do karmienia zwierząt. Posiłkując się przedmiotową definicją należy uznać, że dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie wszystkich dodatków do paszy powinno zostać opodatkowane obniżoną stawką 8 proc. VAT.

Organy podatkowe potwierdzają, że definicję paszy i materiałów paszowych należy rozumieć szeroko. Przykładem takiego stanowiska może być wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wiążącą informacja stawkowa (WIS) z 3 lipca 2020 r., sygn. 0115-KDST2-1.450.72.2020.2.AW. Przedmiotowa WIS została wydana w sprawie zastosowania obniżonej 8 proc. stawki VAT do dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia kredy pastewnej. Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku towarów/usług wskazanych w nowej matrycy VAT bez względu na kod CN lub symbol PKWiU nie została wskazana ich jednoznaczna definicja. W przypadku tych towarów/usług ich opodatkowanie będzie zależało w głównej mierze od stanowiska organów podatkowych zaprezentowanych w Wiążących Informacjach Stawkowych.