1 stycznia 2022 r. zostanie wprowadzona nowa forma dokumentowania transakcji, jaką są faktury ustrukturyzowane. Ustawa z dnia 29 października 2021 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa) wprowadzająca te zmiany została podpisana przez Prezydenta w dniu 15 listopada 2021 r. i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Oznacza to, iż od tego dnia podatnicy, poza fakturami papierowymi oraz elektronicznymi, w celu udokumentowania transakcji będą mogli korzystać również z faktur ustrukturyzowanych.

W dniu 25 listopada 2021 r. odbyło się webinarium organizowane przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową poświęcone funkcjonowaniu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz praktycznym aspektom implementacji faktur ustrukturyzowanych w środowisku księgowym podatników.

Podczas webinarium Ministerstwa Finansów zostały m.in. poruszone następujące tematy:

  • potwierdzono wprowadzenie od II kwartału 2023 r. powszechnego fakturowania elektronicznego w oparciu o ustrukturyzowany wzór faktury (początkowo miał być to początek 2023 r.),
  • potwierdzono możliwość wprowadzenia dodatkowych (zindywidualizowanych) elementów faktury w pola nieobowiązkowe schemy FA_VAT,
  • potwierdzono możliwość zbiorczej wysyłki do KSeF faktur ustrukturyzowanych oraz ich potwierdzanie za pośrednictwem zbiorczego UPO,
  • wskazano brak możliwości wycofania, edycji lub usunięcia faktur wystawionych w KSeF tj. którym nadany zostanie indywidualny numer – w takim przypadku będzie konieczność wystawienia faktury korygującej,
  • wskazano możliwość autoryzacji dostępu do KSeF z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego; podpisu kwalifikowanego bez atrybutu NIP/PESEL mającym inne uwierzytelnienie tj. odcisk palca; pieczęci kwalifikowanej lub TOKENA; w planach również akceptacja zagranicznych podpisów elektronicznych.

W ramach pilotażu prowadzonego z przedsiębiorcami została udostępniona strefa testowa KSeF https://www.podatki.gov.pl/ksef/strefa-testowa-ksef/. W najbliższym czasie planowane jest również udostępnienie API w wersji demo oraz aplikacji Podatnika KSeF w wersji testowej. Na początku 2022 r. zaplanowane zostało natomiast uruchomienie finalnych wersji API oraz aplikacji Podatnik KSeF.

Poza zaimplementowaniem odpowiednio we własnych systemach finansowo-księgowych struktury FA_VAT, podatnicy muszą również przygotować się do funkcjonowania w ramach systemu KSeF oraz co najważniejsze – zapewnić bezpieczeństwo przekazywanych/otrzymywanych danych/informacji.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszym wsparciem w tym zakresie uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.