Zgodnie z informacjami potwierdzonymi przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów, aktualnie rozważane jest:

  • wydłużenie terminu na złożenie zeznania CIT-8 i zapłatę podatku za 2022 rok o trzy miesiące, tj. do 30 czerwca 2023 roku,
  • odpowiednie wydłużenie terminów dotyczących sprawozdań finansowych.

Decyzja ma zostać podjęta w najbliższych dniach.

Równolegle Ministerstwo Finansów analizuje możliwość odroczenia innych terminów podatkowych, w tym w obszarze cen transferowych.

Będziemy informować na bieżąco o kolejnych komunikatach Ministerstwa Finansów i ewentualnych projektach rozporządzeń regulujących przesunięcie w/w terminów.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.