Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w podatku od nieruchomości (projekt z dnia 14 czerwca 2024 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej; dalej: Projekt).

Projekt wprowadza długo oczekiwane zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości (PoN). Pojęcia budynku i budowli zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny w połowie 2023 r. jako niezgodne z konstytucją, zostały na nowo zdefiniowane. Zgodnie z Projektem:

 1. budynek będzie to obiekt, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, wykonany z użyciem wyrobów budowlanych, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, również w przypadku gdy jest on częścią obiektu wymienionego w poz. 1–6 załącznika nr 4 do ustawy,
 2. budowla będzie obejmowała:
  • obiekty wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, a także instalacje i urządzenia, jeżeli stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową,
  • części budowlane urządzeń niestanowiących części budowli, o których mowa powyżej,
  • części budowlane elektrowni wiatrowych i elektrowni jądrowych,
  • fundamenty pod maszyny oraz urządzenia, odrębne pod względem technicznym od tych maszyn i urządzeń,
  • przyłącza do obiektu budowlanego.

Oba pojęcia zostaną całkowicie oderwane od prawa budowlanego.

Zmiany te oznaczają, że konieczna będzie analiza wszystkich posiadanych nieruchomości pod kątem nowych przepisów. Ponownie trzeba będzie określić co jest budynkiem, a co budowlą dla potrzeb PoN. Zostało około pół roku na tę analizę (termin na złożenie deklaracji na PoN za 2025 przypada 31 stycznia 2025 r.), przy czym na ten moment finalna treść przepisów nie jest jeszcze znana.

Gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.