MINISTERSTWO ODPOWIADA NA PYTANIA PODATNIKÓW W ZAKRESIE CBC-R I CBC-P

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 r. SPRAWOZDANIA FINANSOWE W FORMIE PLIKU JPK

NOWE ZASADY USTALANIA STAWEK VAT

PLANOWANE ODROCZENIE TERMINU WEJŚCIA W ŻYCIE NOWEGO MECHANIZMU POBORU PODATKU U ŹRÓDŁA

NSA: DARMOWE ZAKWATEROWANIE TO PRZYCHÓD PRACOWNIKA

INFORMACJA O KONSULTACJACH PODATKOWYCH W ZAKRESIE WYBRANYCH ZMIAN W PRZEPISACH OD 2019 ROKU

INTERAKTYWNY FORMULARZ CBC-P

PROJEKTOWANE UPROSZCZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE PODATKU CIT

WYROK TK WS. LIMITU PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK ZUS

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA POWIADOMIENIA CBC-P

ZWROT VAT TYLKO NA POLSKI RACHUNEK BANKOWY

OD 2019 ROKU „PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY” DLA PODATNIKÓW O NAJWYŻSZYCH DOCHODACH

WYROK NSA W SPRAWIE OPODATKOWANIA ELEKTROWNI WIATROWYCH PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI

PLANOWANE ZMIANY W ROZLICZANIU SAMOCHODÓW FIRMOWYCH – KOLEJNE ZMIANY W PROJEKCIE

PLANOWANE ZMIANY W PODATKU CIT – KOSZT HIPOTETYTCZNYCH ODSETEK

WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA FINANSÓW W SPRAWIE SPRAWOZDAŃ CIT-TP/ PIT-TP ORAZ OŚWIADCZENIA O SPORZĄDZENIU DOKUMENTACJI PODATKOWEJ

PLANOWANE ZMIANY W PODATKU U ŹRÓDŁA

PLANOWANE ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

OPODATKOWANIE DOCHODU Z NIERUCHOMOŚCI NA NOWYCH ZASADACH 

INTERAKTYWNE ELEKTRONICZNE WZORY FORMULARZY CIT-TP I PIT-TP SĄ JUŻ DOSTĘPNE

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU SPRAWOZDANIA FINANSOWE BĘDĄ SPORZĄDZANE I SKŁADANE WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

MINISTER FINANSÓW WYJAŚNIA, JAK USTALAĆ PROGI DOKUMENTACYJNE W PGK

UKSZTAŁTOWANA WYKŁADNIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH CIENKIEJ KAPITALIZACJI

OBJAŚNIENIA PODATKOWE DOTYCZĄCE SPLIT PAYMENT

PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE O PIT

NOWELIZACJA PRZEPISÓW O CIT

NOWELIZACJA PRZEPISÓW O CENACH TRANSFEROWYCH

NSA: KWOTA RYCZAŁTU 250/400 ZŁ OBEJMUJE RÓWNIEŻ PALIWO

NOWE WZORY CIT-TP I PIT-TP OPUBLIKOWANE

PODATEK OD PRZYCHODÓW Z BUDYNKÓW

PRZYWRÓCENIE „STARYCH” ZASAD OPODATKOWANIA ELEKTROWNI WIATROWYCH PODATKIEM OD NIERUCHOMOSCI Z MOCĄ WSTECZNĄ OD 1 STYCZNIA 2018 R.

PODATNICY O NAJWYŻSZYCH DOCHODACH ZAPŁACĄ DANINĘ SOLIDARNOŚCIOWĄ

1 LIPCA 2018 WCHODZI W ŻYCIE SPLIT PAYMENT

MINISTERSTWO FINANSÓW WYJAŚNIA JAK UZUPEŁNIAĆ SPRAWOZDANIA CIT-TP I PIT-TP

USTAWA O WSPIERANIU NOWYCH INWESTYCJI PODPISANA PRZEZ PREZYDENTA

NOWE WZORY FORMULARZY PIT-TP / CIT-TP

ZMIANY W MONITOROWANIU PRZEWOZU TOWARÓW WCHODZĄ W ŻYCIE

KOREKTY DOCHODOWOŚCI Z TYTUŁU CEN TRANSFEROWYCH W KOSZTACH PODATKOWYCH

WNIOSKI GRUPOWE O WYDANIE INTERPRETACJI PODATKOWYCH DLA PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

NOWE WZORY FORMULARZY CIT

NALEŻYTA STARANNOŚĆ W VAT

KONSTYTUCJA BIZNESU JUŻ OBOWIĄZUJE

INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTERSTWA FINANSÓW DLA TRANSAKCJI FINANSOWYCH

TRANSPORT KOLEJOWY WŁĄCZONY DO SYSTEMU MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW

PLANOWANE ZMIANY W MINIMALNYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

KOMISJA EUROPEJSKA CHCE OPODATKOWAĆ "WIRTUALNE" ZAKŁADY PODATKOWE 

BADANIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ DOTYCZY WSZYSTKICH PODATNIKÓW

NOWELIZACJA USTAWY O OZE JUŻ W SEJMIE

W ORD-U PODATNIK WYKAZUJE TRANSAKCJE Z RAJAMI PODATKOWYMI

AKTUALNE STANOWISKO ORGANÓW PODATKOWYCH CO DO ZASAD USTALANIA 50% KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW DLA PRACOWNIKÓW FIRM

ROZPORZĄDZENIE WYDŁUŻAJĄCE TERMINY W ZAKRESIE DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH WESZŁO W ŻYCIE

ROZPORZĄDZENIE WYDŁUŻAJĄCE TERMINY W ZAKRESIE DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH SKIEROWANE DO PODPISU MINISTRA

RYZYKO ZAKWESTIONOWANIA BRAKU STAŁEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CORAZ WIĘKSZE

SPRAWOZDANIA FINANSOWE JUŻ WKRÓTCE TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

LIMIT NA USŁUGI I WARTOŚCI NIEMATERIALNE OBEJMUJE RÓWNIEŻ ODPISY AMORTYZACYJNE OD WNIP

PLANOWANE ZMIANY W ZAKRESIE USTALANIA STAWEK W PODATKU VAT

WIĘCEJ CZASU NA PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PODATKOWEJ

OD 1 STYCZNIA 2018 R. ORGAN PODATKOWY MOŻE ZBADAĆ RYNKOWĄ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ PODATNIKÓW

MINISTER WYJAŚNIA, JAK USTALIĆ PROGI DOKUMENTACYJNE

ZWROT KOSZTÓW JAZD LOKALNYCH NIE STANOWI PRZYCHODU DLA PRACOWNIKA

KOMUNIKAT MINISTERSTWA FINANSÓW W ZAKRESIE ROZLICZENIA MINIMALNEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

TRANSAKCJE ZAWIERANE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI POPRZEZ SKARB PAŃSTWA BEZ OBOWIĄZKU DOKUMENTACYJNEGO

USTAWA O SPLIT PAYMENT PODPISANA PRZEZ PREZYDENTA

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY ZAJMIE SIĘ ZNIESIENIEM LIMITU PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK ZUS

PRZEŁOMOWY WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

OBOWIĄZEK INFORMOWANIA ORGANÓW PODATKOWYCH O RACHUNKACH LOKAT TERMINOWYCH

twitter  RSS Feed  WTS YouTube channel