PLANOWANE KOLEJNE ODROCZENIE TERMINU WEJŚCIA W ŻYCIE NOWEGO MECHANIZMU POBORU PODATKU U ŹRÓDŁA

OBOWIĄZEK PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH W CIĄGU 3 MIESIĘCY DOTYCZY TYLKO NIELICZNYCH

STRATA PODATKOWA A OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH

TERMIN NA ZŁOŻENIE POWIADOMIENIA CBC-P WYDŁUŻONY O 3 MIESIĄCE

PRAWDOPODOBNE KOLEJNE ODROCZENIE STOSOWANIA USTAWY O PODATKU OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DO 1 LIPCA 2020 ROKU

JPK_VAT – ROZSZERZONY ZAKRES INFORMACJI WYSYŁANYCH DO URZĘDU

WEDŁUG NSA NIEODPŁATNE PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU STANOWI PRZYCHÓD DLA SPÓŁKI

INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU W SPRAWIE ZWOLNIENIA STREFOWEGO

USTAWA O ROZSTRZYGANIU SPORÓW DOT. PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA ORAZ ZAWIERANIU APA PODPISANIA

NOWE SCHEMATY PLIKÓW JPK_VAT JUŻ DOSTĘPNE

WYDATKI NA USŁUGI NIEMATERIALNE PONIESIONE W LATACH 2018 - 2019 BEZ LIMITU Z ART. 15E USTAWY O CIT POD WARUNKIEM ZŁOŻENIA WNIOSKU O APA DO KOŃCA ROKU

URUCHOMIENIE CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH (CRBR)

OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT OD 1 LISTOPADA 2019 R.

WAŻNE ZMIANY W ROZLICZENIACH PIT I ZUS

OD 2020 R. REWOLUCJA W USTALANIU WYMIARU KAR GRZYWNY ZA PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA SKARBOWE

PAKIETY MEDYCZNE I KARNETY SPORTOWE W KOSZTACH PODATKOWYCH PRACODAWCY

ZBLIŻA SIĘ TERMIN NA ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O SPORZĄDZENIU DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH ORAZ SPRAWOZDANIA CIT‑TP

USŁUGI POŚREDNICTWA OPODATKOWANE WHT W POLSCE?

KOLEJNY ETAP IMPLEMENTACJI DYREKTYW DAC6 I ATAD2

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW TYLKO Z POLSKIMI RACHUNKAMI BANKOWYMI

DYREKTOR KIS ODMAWIA WYDAWANIA INTERPRETACJI W SPRAWIE MDR

INDYWIDUALNE RACHUNKI PODATKOWE OD 1 STYCZNIA 2020 R.

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW JUŻ OD 1 WRZEŚNIA

„NOWE” OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU LOKALNEJ DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH

PROCEDURA ZWROTU NADPŁATY PODATKU WHT ZA 2019 R. W TRYBIE ORDYNACJI PODATKOWEJ

KOLEJNE ZMIANY W VAT UCHWALONE

ZWOLNIENIE Z PIT DLA OSÓB DO 26. ROKU ŻYCIA JUŻ OD SIERPNIA

„ULGA NA ZŁE DŁUGI” W PODATKACH DOCHODOWYCH

PROJEKT USTAWY IMPLEMENTUJĄCY PAKIET „QUICK FIXES”

STOSOWANIE NOWYCH ZASAD W POBORZE PODATKU U ŹRÓDŁA WYŁĄCZONE DO 31 GRUDNIA 2019 R.

MINISTERSTWO FINANSÓW OPUBLIKOWAŁO OBJAŚNIENIA W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH 

MOŻLIWOŚĆ ZALICZENIA PONIESIONYCH PRZEZ PŁATNIKA KOSZTÓW PODATKU U ŹRÓDŁA DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU

WYROK TSUE WS. KART PALIWOWYCH

NOWA ORDYNACJA PODATKOWA I RZECZNIK PRAW PODATNIKA

OBOWIĄZEK PODATKOWY W VAT W MOMENCIE PODPISANIA PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO

LIMIT KOSZTÓW FINANSOWANIA DŁUŻNEGO NIE DOTYCZY LEASINGU OPERACYJNEGO

TERMIN NA ZŁOŻENIE POWIADOMIENIA CBC-P WYDŁUŻONY O 3 MIESIĄCE

NAGŁA I RYZYKOWNA ZMIANA FRONTU FISKUSA W KWESTII ROZLICZANIA TZW. KOSZTÓW POŚREDNICH

LEASING ZWROTNY BEZ ODLICZENIA VAT?

NIEKTÓRZY PODATNICY CIT PÓŹNIEJ ROZLICZĄ SIĘ Z FISKUSEM

WEJŚCIE W ŻYCIE NOWYCH STRUKTUR JPK_VAT DOPIERO W 2020 R.

BAZA PODATNIKÓW VAT JUŻ NIEBAWEM

PAKIET „QUICK FIXES” – UE ZMIENIA PRZEPISY DOT. TRANSKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH

LIMIT KOSZTÓW USŁUG I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH DOTYCZY RÓWNIEŻ ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH

„KASY ONLINE” JUŻ OD 1 WRZEŚNIA 2019

PROJEKT USTAWY O UPROSZCZONYM APA OPUBLIKOWANY

LISTA RAJÓW PODATKOWYCH (PÓKI CO) BEZ ZMIAN

TERMIN BREXITU ZOSTAŁ OPÓŹNIONY

MINISTERSTWO FINANSÓW WYJAŚNIA, CZY NALEŻY ZŁOŻYĆ INFORMACJĘ ORD-U ZA 2018 ROK

MINISTERSTWO FINANSÓW WYJAŚNIA, JAK UJMOWAĆ KOREKTY CEN TRANSFEROWYCH

KWOTA LIMITU DLA KOSZTÓW FINANSOWANIA DŁUŻNEGO

PLANOWANE PREFERENCJE DLA RYNKU KAPITAŁOWEGO

ZGODA UE NA OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT W POLSCE

MINISTSTWO FINANSÓW WYJAŚNIA, JAKIE PRZEPISY O CENACH TRANSFEROWYCH OBOWIĄZUJĄ W 2018 I 2019 R.

ZMIANY W PROCEDURZE ZWROTU PODATKU U ŹRÓDŁA

CENTRALNY REJESTR FAKTUR – NOWE NARZĘDZIE MF DO WERYFIKACJI PODATNIKÓW

BREXIT A ROZLICZENIA VAT

TERMIN RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH WYDŁUŻONY DO KOŃCA LUTEGO 2019 R.

ZMIANY W ROZLICZENIU PIT ZA 2018 ROK

NOWE ZASADY KOREKT CEN TRANSFEROWYCH

ZMIANY W VAT DOTYCZĄCE ZWROTU VAT I NIEŚCIĄGALNYCH WIERZYTELNOŚCI

UPROSZCZONE ROZWIĄZANIE DLA TRANSAKCJI POŻYCZKOWYCH

ZMIANY W ZAKRESIE DEKLARACJI VAT I JPK_VAT

ODROCZENIE TERMINU WEJŚCIA W ŻYCIE NOWEGO MECHANIZMU POBORU PODATKU U ŹRÓDŁA

MINISTERSTWO PUBLIKUJE REKOMENDACJE FORUM CEN TRANSFEROWYCH

twitter  RSS Feed  WTS YouTube channel