PODATEK OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ JUŻ OD 1 STYCZNIA 2021 R.

ZMIANY W SPECJALIZACJI URZĘDÓW SKARBOWYCH OD 2021 ROKU

KOLEJNE ODROCZENIE NOWYCH ZASAD POBORU PODATKU U ŹRÓDŁA

OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA SPRAWOZDANIA O STOSOWANYCH TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

PODATKOWE GRUPY VAT RÓWNIEŻ W POLSCE

ZMIANY W PODATKU CIT NA 2021 UCHWALONE I PODPISANE PRZEZ PREZYDENTA

WAŻNE ZMIANY DLA DELEGOWANYCH PRACOWNIKÓW

PROJEKT OBJAŚNIEŃ W ZAKRESIE KOREKT CEN TRANSFEROWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKU CIT W NOWELIZACJI UCHWALONEJ PRZEZ SEJM

NOWELIZACJA USTAW O PODATKACH DOCHODOWYCH JUŻ W SENACIE

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PARAGONÓW FISKALNYCH UZNAWANYCH ZA FAKTURY UPROSZCZONE

MOŻLIWE ZMIANY W OSKŁADKOWANIU UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

BRAK ZAPOWIADANYCH ZMIAN PRZEPISÓW ODNOŚNIE LIMITU KOSZTÓW FINANSOWANIA DŁUŻNEGO

TPR – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI

PLANOWANE ZMIANY W PODATKU CIT

MINISTER FINANSÓW WYJAŚNIA PRZEPISY USTAWY O PIT

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY PRZYJRZY SIĘ PRZEPISOM O RAPORTOWANIU SCHEMATÓW PODATKOWYCH

ESTOŃSKI CIT JUŻ OD 2021 ROKU

Kolejne zmiany w podatku u źródła

 WYKŁADNIA POJĘCIA „TRANSAKCJA KONTROLOWANA”

WAŻNE ZMIANY DOT. DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW

PROJEKT USTAWY WPROWADZAJĄCY TZW. PAKIET SLIM VAT

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O CENACH TRANSFEROWYCH A PRZYCHÓD Z NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ

WYROK TK: NIEKONSTYTUCYJNOŚĆ PRZEPISÓW ZMIENIAJĄCYCH OPODATKOWANIE ELEKTROWNI WIATROWYCH W 2018 R. Z MOCĄ WSTECZNĄ

BRAK OBOWIĄZKU SZCZEGÓŁOWEJ WERYFIKACJI KONTRAHENTA W PRZYPADKU WYPŁAT PONIŻEJ 2 MLN PLN

NOWE INICJATYWY PODATKOWE W UE NA LATA 2020-2024

OD 1 LIPCA 2020 R. KOLEJNE KATEGORIE NALEŻNOŚCI MOGĄ BYĆ WPŁACANE NA MIKRORACHUNEK PODATKOWY

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI ZWALNIA Z OBOWIĄZKU WERYFIKACJI RACHUNKU KONTRAHENTA NA BIAŁEJ LIŚCIE

UJEDNOLICENIE STANOWISKA ORGANÓW PODATKOWYCH DOT. OPODATKOWANIA USŁUG MONTAŻU I INSTALACJI W NIERUCHOMOŚCI

IMPLEMENTACJA DYREKTYWY ATAD II

UŁATWIENIA W OBSZARZE CEN TRANSFEROWYCH W RAMACH TARCZY 4.0.

KOLEJNE ODROCZENIE TERMINU WEJŚCIA W ŻYCIE NOWEGO MECHANIZMU POBORU PODATKU U ŹRÓDŁA

ZMIANY „QUICK FIXES” PODPISANE PRZEZ PREZYDENTA 

ZMIANY W RAPORTOWANIU SCHEMATÓW PODATKOWYCH

WYDŁUŻENIE TERMINÓW W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH

NOWY JPK_VAT DOPIERO OD PAŹDZIERNIKA 2020 R.

ZMIANA UMOWY LEASINGU Z POWODU COVID-19 BEZ NEGATYWNYCH SKUTKÓW W PODATKU DOCHODOWYM

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE INFORMACJI TPR

WZNOWIENIE BIEGU WSTRZYMANYCH LUB ZAWIESZONYCH TERMINÓW PROCESOWYCH

WAŻNY WYROK TSUE WS. STAŁEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

ODROCZENIE TERMINÓW RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH

PLANOWANE KOLEJNE ODROCZENIE TERMINU WEJŚCIA W ŻYCIE NOWEGO MECHANIZMU POBORU PODATKU U ŹRÓDŁA

ZAGRANICZNY ZAKŁAD PODATKOWY POLSKIEGO REZYDENTA TEŻ MOŻE BYĆ PŁATNIKIEM POLSKIEGO PODATKU U ŹRÓDŁA 

NOWE WZORY WYBRANYCH FORMULARZY W ZAKRESIE PODATKU CIT 

INTERAKTYWNY FORMULARZ TP-R 

OBJAŚNIENIA W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

CENY TRANSFEROWE W TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

WYŁĄCZENIE Z OBOWIĄZKU LIMITOWANIA WYDATKÓW NA NABYCIE USŁUG NIEMATERIALNYCH POZOSTAJĄCYCH W ŚCISŁYM ZWIĄZKU Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI PRZEZ PODATNIKA (ART. 15e UST. 11 USTAWY O CIT)

OBJAŚNIENIA W ZAKRESIE SAFE HARBOUR DLA POŻYCZEK 

TERMINY SPORZĄDZENIA, PODPISANIA I ZATWIERDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZESUNIĘTE O 3 MIESIĄCE

ZBLIŻA SIĘ TERMIN NA ZŁOŻENIE POWIADOMIENIA CBC-P

RAPORTOWANIE TP-R NIE ZWALNIA Z OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA ORD-U

STAŁE MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W NAJNOWSZYM WYROKU NSA

JPK_VDEK od 1 lipca 2020 również dla dużych przedsiębiorstw

DO 31.03. TRZEBA ZŁOŻYĆ MDR-3, ALE SĄ PROBLEMY TECHNICZNE

UPROSZCZONE ROZWIĄZANIE DLA TRANSAKCJI POŻYCZKOWYCH W ROKU 2020

NIEKTÓRE SCHEMATY PODATKOWE TRZEBA ZGŁOSIĆ JESZCZE RAZ

ZASTOSOWANIE MPP = BRAK OBOWIĄZKU WERYFIKOWANIA RACHUNKU NA BIAŁEJ LIŚCIE

WSA: NIE BĘDZIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNYCH WS. SCHEMATÓW PODATKOWYCH

ZAWIADOMIENIE NIEWŁAŚCIWEGO URZĘDU SKARBOWEGO O PŁATNOŚCI NA RACHUNEK SPOZA BIAŁEJ LISTY BEZ SANKCJI

OD 1 STYCZNIA 2020 r. „ULGA NA ZŁE DŁUGI” RÓWNIEŻ W PODATKACH DOCHODOWYCH

KOREKTY CEN TRANSFEROWYCH 2019

ZMIANY W PRZEPISACH O FAKTURACH WYSTAWIANYCH NA PODSTAWIE PARAGONÓW

IMPLEMENTACJA DYREKTYWY WPROWADZAJĄCEJ QUICK FIXES ODROCZONA

OBJAŚNIENIA PODATKOWE DOTYCZĄCE BIAŁEJ LISTY ORAZ SPLIT PAYMENT

NOWY MECHANIZM POBORU PODATKU U ŹRÓDŁA PONOWNIE ODROCZONY

twitter  RSS Feed  WTS YouTube channel