WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE INFORMACJI TPR

WZNOWIENIE BIEGU WSTRZYMANYCH LUB ZAWIESZONYCH TERMINÓW PROCESOWYCH

WAŻNY WYROK TSUE WS. STAŁEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

ODROCZENIE TERMINÓW RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH

PLANOWANE KOLEJNE ODROCZENIE TERMINU WEJŚCIA W ŻYCIE NOWEGO MECHANIZMU POBORU PODATKU U ŹRÓDŁA

ZAGRANICZNY ZAKŁAD PODATKOWY POLSKIEGO REZYDENTA TEŻ MOŻE BYĆ PŁATNIKIEM POLSKIEGO PODATKU U ŹRÓDŁA 

NOWE WZORY WYBRANYCH FORMULARZY W ZAKRESIE PODATKU CIT 

INTERAKTYWNY FORMULARZ TP-R 

OBJAŚNIENIA W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

CENY TRANSFEROWE W TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

WYŁĄCZENIE Z OBOWIĄZKU LIMITOWANIA WYDATKÓW NA NABYCIE USŁUG NIEMATERIALNYCH POZOSTAJĄCYCH W ŚCISŁYM ZWIĄZKU Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI PRZEZ PODATNIKA (ART. 15e UST. 11 USTAWY O CIT)

OBJAŚNIENIA W ZAKRESIE SAFE HARBOUR DLA POŻYCZEK 

TERMINY SPORZĄDZENIA, PODPISANIA I ZATWIERDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZESUNIĘTE O 3 MIESIĄCE

ZBLIŻA SIĘ TERMIN NA ZŁOŻENIE POWIADOMIENIA CBC-P

RAPORTOWANIE TP-R NIE ZWALNIA Z OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA ORD-U

STAŁE MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W NAJNOWSZYM WYROKU NSA

JPK_VDEK od 1 lipca 2020 również dla dużych przedsiębiorstw

DO 31.03. TRZEBA ZŁOŻYĆ MDR-3, ALE SĄ PROBLEMY TECHNICZNE

UPROSZCZONE ROZWIĄZANIE DLA TRANSAKCJI POŻYCZKOWYCH W ROKU 2020

NIEKTÓRE SCHEMATY PODATKOWE TRZEBA ZGŁOSIĆ JESZCZE RAZ

ZASTOSOWANIE MPP = BRAK OBOWIĄZKU WERYFIKOWANIA RACHUNKU NA BIAŁEJ LIŚCIE

WSA: NIE BĘDZIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNYCH WS. SCHEMATÓW PODATKOWYCH

ZAWIADOMIENIE NIEWŁAŚCIWEGO URZĘDU SKARBOWEGO O PŁATNOŚCI NA RACHUNEK SPOZA BIAŁEJ LISTY BEZ SANKCJI

OD 1 STYCZNIA 2020 r. „ULGA NA ZŁE DŁUGI” RÓWNIEŻ W PODATKACH DOCHODOWYCH

KOREKTY CEN TRANSFEROWYCH 2019

ZMIANY W PRZEPISACH O FAKTURACH WYSTAWIANYCH NA PODSTAWIE PARAGONÓW

IMPLEMENTACJA DYREKTYWY WPROWADZAJĄCEJ QUICK FIXES ODROCZONA

OBJAŚNIENIA PODATKOWE DOTYCZĄCE BIAŁEJ LISTY ORAZ SPLIT PAYMENT

NOWY MECHANIZM POBORU PODATKU U ŹRÓDŁA PONOWNIE ODROCZONY

twitter  RSS Feed  WTS YouTube channel