W dniu 14 lipca 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Poza rozwiązaniami dot. tzw. „wakacji kredytowych” przedmiotowa ustawa przewiduje również m.in. wydłużenie do 31 października 2022 r. okresu obowiązywania obniżonych stawek VAT na niektóre towary.

Tym samym, do 31 października 2022 r. nadal obowiązywać będą obniżone stawki VAT tj.:

  • stawka 0% dla żywności i napojów (objętych przed obniżką stawką 5%), nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej i innych środków wspomagających produkcję rolniczą oraz gazu ziemnego,
  • stawka 5% dla energii elektrycznej oraz energii cieplnej,
  • stawka 8% dla benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa oraz gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Przedmiotowe przepisy wejdą w życie z dniem 31 lipca 2022 r.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.