Polska po raz kolejny odracza termin wprowadzenia obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-Faktur).

10 czerwca 2022 r. w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej opublikowana została nowa wersja projektu Decyzji Rady Unii Europejskiej, która upoważnia Polskę do wprowadzenia obowiązku stosowania e-Faktur. Na podstawie art. 4 ust 2 projektu Decyzji Rady Unii Europejskiej Polska będzie uprawniona do wprowadzenia obligatoryjnego systemu e-Faktur od 1 stycznia 2024r, a nie jak pierwotnie zakładano od 1 kwietnia 2023 r. Podatnicy zyskają zatem więcej czasu na wdrożenie wymaganych rozwiązań technicznych w swoich systemach księgowych.

Podobnie jak we wcześniejszych dokumentach projekt Decyzji zawiera informację, że obowiązek stosowania e-Faktur będzie dotyczył wyłącznie podmiotów mających swoją siedzibę na terytorium Polski.

Projekt Decyzji został skierowany do głosowania na najbliższym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.