Obsługa obcokrajowców/pracowników delegowanych

  • tworzenie i pomoc we wdrożeniu polityki mobilności
  • przygotowywanie symulacji obciążeń podatkowych i ubezpieczeniowych przed rozpoczęciem oddelegowania, wsparcie w wyborze optymalnego modelu zatrudnienia i wynagradzania
  • ustalanie rezydencji podatkowej
  • sporządzanie wniosków o zaświadczenia A1, potwierdzające prawo do utrzymania obowiązku ubezpieczeniowego w Polsce podczas oddelegowania za granicę
  • sporządzanie zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych
  • przygotowywanie miesięcznych i rocznych rozliczeń podatku PIT oraz rozliczeń składek ZUS
twitter  RSS Feed  WTS YouTube channel