Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikował odpowiedź na interpelację poselską o nr 24182 w sprawie podatku u źródła (WHT), która wskazuje kierunek planowanych zmian legislacyjnych w obszarze WHT.

Interpelacja jest związana ze zbliżającym się terminem 1 lipca 2021 r., w którym miały wejść w życie przepisy wprowadzające system poboru podatku WHT „pay and refund” (tj. obowiązek poboru WHT połączony z prawem do wystąpienia o jego zwrot dla płatności powyżej 2 mln zł w roku podatkowym płatnika). Przepisy te po raz kolejny mają być odroczone, tym razem do 31 grudnia 2021 r.

W odpowiedzi na interpelację Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów potwierdził, że odroczone przepisy dot. WHT wprowadzające mechanizm „pay and refund” mają ulec istotnym zmianom.
Zmiany te mają polegać m.in. na:

  • zawężeniu zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury zwrotu podatku (na chwilę obecną oficjalne źródła nie podają jednak na czym takie zawężenie miałoby polegać) oraz
  • rozszerzeniu zakresu opinii o stosowaniu zwolnienia na preferencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, co w praktyce oznaczać będzie możliwość wystąpienia o wydanie takiej opinii również dla płatności z tytułu usług niematerialnych jak np. doradczych, prawnych czy reklamowych.

Projekt nowelizacji będzie elementem tzw. Polskiego Ładu. Jego publikacja powinna nastąpić w ciągu kilku tygodni. Ponadto planowane jest wydanie finalnej wersji objaśnień podatkowych dotyczących WHT.

Na bieżąco śledzimy dynamikę zmian w obszarze WHT i będziemy Państwa informować o toczących się pracach legislacyjnych w tym zakresie.

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.