Zgodnie z międzynarodową inicjatywą PAD (z ang. Public Access to Defibrillation), dążącą do powiększenia bezpieczeństwa oraz skuteczności niesienia pierwszej pomocy poprzez rozpowszechnianie dostępu do defibrylatorów, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. ufundowała Automatyczny Elektryczny Defibrylator (AED) zamontowany w budynku Bałtyk.
Defibrylator AED jest małym, przenośnym i w pełni zautomatyzowanym urządzeniem, którego obsługa nie wymaga specjalistycznego szkolenia. Przeprowadza użytkownika przez cały algorytm postępowania komunikując się z nim za pomocą komend głosowych. Jest wyposażone w dwie elektrody, które należy przykleić na klatkę piersiową osoby poszkodowanej zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na każdej z elektrod. Po ich przyklejeniu, urządzenie przeprowadza badanie rytmu pracy serca i na jego podstawie podejmuje decyzję o konieczności defibrylacji, a następnie informuje użytkownika o kolejnych, niezbędnych do wykonania czynnościach.
Ogólnodostępny defibrylator AED znajduje się na parterze budynku Bałtyk.