Chcielibyśmy zwrócić uwagę na najnowsze, pozytywne interpretacje indywidualne wydane w sprawie zastosowania tzw. „look-through approach” przez polskich płatników podatku dochodowego pobieranego u źródła.

Co do zasady, warunki dla zastosowania preferencji w podatku u źródła weryfikuje się z uwzględnieniem statusu bezpośredniego odbiorcy płatności.

Istota koncepcji „look-through” polega natomiast na zastosowaniu preferencji z uwagi na status podmiotu, który nie jest bezpośrednim odbiorcą należności, ale jest uznany za podatnika z tytułu danej płatności oraz (jeżeli taki warunek wynika z przepisów) posiada status rzeczywistego właściciela. Koncepcja „look-through” nie ma bezpośredniego oparcia w przepisach ustawy o CIT, jest natomiast od dawna dyskutowana w praktyce.

W najnowszych interpretacjach indywidualnych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS) zaprezentował następujące rozstrzygnięcia:

  • W interpretacji indywidualnej z 8 sierpnia 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.322.2022.3.IZ) DKIS potwierdził stanowisko wnioskodawcy w zakresie możliwości stosowania koncepcji „look-through” przez spółki uczestniczące w systemie cash-poolingu, którego pool leader jest podmiotem zagranicznym. DKIS uznał, że w sytuacji gdy rzeczywistym właścicielem odsetek jest podmiot będący polskim rezydentem podatkowym, na płatniku nie ciąży obowiązek poboru podatku u źródła.
  • W interpretacji indywidualnej z 28 czerwca 2022 (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.174.2022.2.MZA) DKIS potwierdził stanowisko, zgodnie z którym na podstawie koncepcji „look-through” możliwe jest pominięcie podmiotu będącego jedynie pośrednikiem dla wypłacanych należności licencyjnych oraz zastosowanie przepisów umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania właściwej dla rzeczywistego właściciela należności, potwierdzając także możliwość złożenia w stosunku do tego podmiotu oświadczenia Zarządu na podstawie art. 26 ust. 7a ustawy o CIT.
  • Z kolei w interpretacji indywidualnej z 14 czerwca 2022 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.128.2022.2.AR) DKIS uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym bazując na koncepcji „look-through” płatnik ma prawo zastosować do wypłacanej dywidendy zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT w stosunku do spółki-babki, która jest jej rzeczywistym właścicielem. Jednocześnie organ potwierdził, że w takim przypadku Zarząd płatnika ma prawo złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 7a ustawy o CIT w stosunku do spółki-babki.

Powyższe interpretacje potwierdzają zatem, że DKIS coraz przychylniej patrzy na możliwość zastosowania koncepcji „look-through”. Należy jednak pamiętać, że w każdym przypadku konieczna jest indywidualna analiza oraz stosowne przygotowanie i zabezpieczenie polskiego płatnika.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.