W Ministerstwie Finansów trwają prace nad kolejnym pakietem uproszczeń w podatku VAT, tzw. SLIM VAT 2. Zgodnie z opublikowanym przez resort finansów komunikatem zmiany obejmować będą następujące obszary:

  • Fakturowanie (m.in. uproszczenia dotyczące faktur korygujących, wydłużenie terminu na wystawienie faktury do 60 dni przed dokonaniem dostawy/wykonaniem usługi, likwidacja instytucji duplikatu),
  • Odliczanie VAT naliczonego (m.in. skorzystanie z prawa do odliczenia VAT w drodze korekty rozszerzone do możliwości korekty jednego z trzech kolejnych okresów w których to prawo przysługiwało),
  • VAT w obrocie międzynarodowym (m.in. uregulowanie zasad ujęcia faktur korygujących zmniejszających dokumentujących import usług i WNT),
  • VAT w obrocie nieruchomościami (wprowadzenie oświadczenia o wyborze opodatkowania VAT do aktu notarialnego),
  • Mechanizm podzielonej płatności oraz ulga na złe długi (m.in. możliwość transferu środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi dla rachunków w różnych bankach oraz wydłużenie terminu na skorzystanie z ulgi na złe długi do 3 lat).

Pierwszym etapem w procesie wdrażania SLIM VAT 2, jest Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego zasady uznawania biletów za faktury (dalej: Projekt).

Dotychczas za fakturę uznawany był dokument potwierdzający przejazd autostradą płatną lub bilet jednorazowy dokumentujący przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km. Zgodnie z założeniami Projektu, podmiot świadczący usługi przewozu osób uniknie konieczności wystawiania faktur na żądanie dla przejazdów poniżej 50 km. Tym samym nabywca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na podstawie biletów bez względu na pokonaną odległość, pod warunkiem, że istnieje związek zakupu z działalnością opodatkowaną VAT.

Projekt Rozporządzenia jest obecnie na etapie opiniowania a przewidywany termin wejścia w życie to dzień następujący po dniu ogłoszenia.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o postępie prac legislacyjnych w tym zakresie.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.