Podatnicy otrzymują już pierwsze interpretacje indywidualne dotyczące ulgi na robotyzację w podatkach dochodowych.

Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku, została wprowadzona na lata 2022-2026 i obejmuje wydatki na zakup fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz niektórych związanych z nimi urządzeń i oprogramowania.

W ramach ulgi, uprawnieni podatnicy mogą dodatkowo (tj. oprócz zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów) odliczyć od dochodu 50% wydatków poniesionych na robotyzację.

Po stronie podatników pojawiło się sporo praktycznych pytań odnośnie zakresu ulgi i szczegółowych zasad jej rozliczania.

W ślad za złożonymi zapytaniami, w trzech interpretacjach (nr 0111-KDIB1-1.4010.212.2022.4.BK, nr 0111-KDIB1-1.4010.221.2022.2.AW oraz nr 0111-KDIB1-2.4010.129.2022.2.AW) Dyrektor Krajowej Informacji potwierdził, że skorzystanie z ulgi może polegać także na odliczeniu od dochodu 50% odpisów amortyzacyjnych dokonywanych w latach 2022 – 2026 od wartości początkowej robotów przemysłowych zakupionych jeszcze przed 1 stycznia 2022 roku.

W innej interpretacji indywidualnej organ wskazał, że wydatki kwalifikujące się do ulgi na robotyzację muszą dotyczyć oprogramowania związanego ściśle z uruchomieniem i funkcjonowaniem robota przemysłowego, a nie z zarządzaniem wszystkimi procesami produkcyjnymi oraz ich planowaniem (interpretacja nr 0111-KDIB1-2.4010.9.2022.1.AW).

Konstrukcja ulgi na robotyzację oraz wydane dotychczas interpretacje indywidualne potwierdzają, że może ona stanowić ważną preferencję dla innowacyjnych spółek (obok ulgi badawczo-rozwojowej, ulgi na prototyp i IP Box). W celu jej bezpiecznego wdrożenia niezbędne jest jednak przygotowanie, w tym:

  • przegląd wykorzystywanych urządzeń przemysłowych pod kątem ich kwalifikacji jako robotów przemysłowych,
  • przegląd wydatków na inne urządzenia i oprogramowanie pod kątem ustawowego katalogu wydatków uprawniających do zastosowania ulgi,
  • wypracowanie zasad rozliczania i dokumentowania wydatków na robotyzację,
  • w uzasadnionych przypadkach – pozyskanie własnej interpretacji indywidualnej przed terminem rozliczenia rocznego CIT.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.