Biuro prasowe Ministerstwa Finansów poinformowało o planowanym (szóstym w CIT i piątym w PIT) odroczeniu terminu wejścia w życie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła.

Aktualnie przepisy w tym zakresie są odroczone jedynie do 30 czerwca 2021 roku.

Z przekazanych informacji wynika natomiast, że Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad:

  • rozporządzeniami w sprawie odroczenia nowego mechanizmu poboru podatku u źródła w podatku CIT i podatku PIT do 31 grudnia 2021 roku,
  • zapowiadanym już w ostatnich miesiącach projektem ustawy nowelizującej w zakresie innym niż uregulowany w/w rozporządzeniami.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o postępie prac legislacyjnych w tym zakresie.

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.