Chcielibyśmy zwrócić uwagę na projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 11 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w celu realizacji przez pracownika czynności służbowych (dalej: Projekt).

Zgodnie z Projektem, mają wzrosnąć niezmieniane od 15 lat stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu. Po zmianie stawki te nie będą mogły być wyższe niż:

  • dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł (obecnie 0,5214 zł),
  • dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,038 zł (obecnie 0,8358 zł),
  • dla motocykla – 0,69 zł (obecnie 0,2302 zł),
  • dla motoroweru – 0,42 zł (obecnie 0,1382 zł).

Powyższa zmiana wpłynie na także zwiększenie limitów w tzw. jazdach lokalnych, kalkulowanych jako miesięczny ryczałt pieniężny lub kwota oparta o kilometrówkę.

Projekt jest obecnie na etapie opiniowania. Rozporządzenie ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.