Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

W ostatnich latach wprowadzone zostały liczne regulacje ograniczające zarówno optymalizacje podatkowe jak i katalog kosztów podatkowych. Polska jako pionier implementowała dyrektywy unijne, których celem jest zapobieganie unikaniu opodatkowania, niejednokrotnie rozszerzając ich zakres. Zmiany są dla nas wyzwaniem i motywują nas do tworzenia nowych, skutecznych i bezpiecznych rozwiązań.

Strategiczne i bieżące doradztwo podatkowe:

 • oferujemy klientom kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach realizacji transakcji – od momentu planowania, poprzez wdrożenie, a kończąc na ich rozliczeniu,
 • projektujemy efektywne struktury finansowania działalności z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z regulacji o cienkiej kapitalizacji,
 • wspieramy klientów w implementacji rozwiązań skutkujących obniżeniem wysokości zobowiązań podatkowych np. ulga R&D, ulga IP BOX,
 • tworzymy bezpieczne i efektywne procedury rozliczania w kosztach podatkowych wydatków na usługi niematerialne,
 • asystujemy w procesach tworzenia Podatkowych Grup Kapitałowych oraz w uzyskaniu decyzji o wsparciu z tytułu prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polskiej Strefy Inwestycji,
 • wspieramy w prawidłowym ustaleniu wielkości przysługującej pomocy publicznej oraz weryfikujemy prawidłowość alokacji dochodu do działalności zwolnionej i opodatkowanej zapewniając bezpieczne wykorzystanie pomocy publicznej.

Przeglądy podatkowe i procedury:

 • ograniczamy ryzyko na poziomie spółki i osób zarządzających, poprzez przeglądy podatkowe, przeprowadzane również w formie on-line,
 • oferujemy zarówno kompleksowe przeglądy obejmujące całość rozliczeń podatkowych jak i przeglądy obejmujące wybrane zagadnienia np. poprawność rozliczeń w zakresie podatku u źródła,
 • opracowujemy i wdrażamy procedury podatkowe zapewniające bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych oraz ograniczenie odpowiedzialności osobistej.

CIT compliance:

 • oferujemy zarówno pełne przejęcie obowiązków w zakresie rozliczeń podatku CIT jak i nadzór nad poprawnością rozliczeń sporządzonych przez klienta lub centrum usług wspólnych,
 • asystujemy przy sporządzeniu rocznego zeznania CIT w drodze weryfikacji istotnych pozycji rachunku zysków i strat z perspektywy przygotowania kalkulacji CIT,
 • przejmujemy obowiązki w zakresie rozliczeń podatkowych w trakcie czasowej nieobecności zespołu podatkowego,
 • mamy bogate doświadczenie w CIT compliance dla zakładów podatkowych podmiotów zagranicznych.
Rafał Kosiń
Rafał Kosiń

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące WTS&SAJA, WTS Global lub naszych usług, skontaktuj się z nami. Odpowiemy tak szybko jak to tylko możliwe.

Kontakt