Podatki pośrednie (VAT, akcyza, cło)

Trendem w podatku VAT jest galopujący proces digitalizacji. Rewolucja objęła nie tylko dokumentowanie transakcji (e-faktury), ale i kontakt z fiskusem. Elektroniczne deklaracje, JPK_VAT czy centralny rejestr faktur pozwalają fiskusowi na bieżącą weryfikację rozliczeń VAT. Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego podatnika dostarczamy rozwiązania z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi IT. Nasze rozwiązania mają charakter globalny i uwzględniają potrzeby lokalne.

Strategiczne i bieżące doradztwo podatkowe:

 • wspieramy klientów w projektowaniu łańcucha dostaw międzynarodowych z uwzględnieniem obowiązków podatkowych w różnych krajach Unii Europejskiej i poza UE,
 • pomagamy klientom w prawidłowym dokumentowaniu oraz raportowaniu transakcji dla potrzeb VAT.

Przeglądy podatkowe i procedury:

 • ograniczamy ryzyko na poziomie podatnika i osób zarządzających, poprzez przeglądy podatkowe, przeprowadzane również w formie on-line,
 • opracowujemy i wdrażamy procedury podatkowe, w tym procedurę należytej staranności dla potrzeb VAT, zapewniające bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych oraz ograniczenie odpowiedzialności osobistej.

VAT compliance:

 • zapewniamy kompleksowe wsparcie w rozliczeniach podatkowych (VAT compliance),
 • reprezentujemy klientów w kontaktach z organami podatkowymi, w tym w podczas czynności sprawdzających, kontroli podatkowych i celno-skarbowych, które w podatku VAT mają szczególne znacznie ze względu na wysokie kary związane z nieprawidłowościami, m.in. dodatkowe zobowiązanie podatkowe mogące stanowić nawet 100% wartości nieprawidłowo rozliczonego podatku VAT,
 • obsługujemy klientów w zakresie odzyskiwania VAT zapłaconego za granicą.

Cło

We współczesnym świecie międzynarodowa sprzedaż towarów jest kluczowym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw. Dla globalnych firm prawo celne może stanowić przeszkodę w zdobywaniu kolejnych zagranicznych rynków. Należy odpowiednio przygotować się do takiej ekspansji. Wspieramy naszych klientów we wszystkich sprawach związanych z prawem celnym, korzystając z naszej bogatej wiedzy zawodowej i wieloletniego doświadczenia. Wraz z naszymi kolegami z WTS Global zapewniamy wsparcie w kwestiach celnych wszędzie, gdzie nasi klienci tego potrzebują. Nasze usługi są przede wszystkim dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów:

 • nasze wsparcie obejmuje doradztwo celne planowanych transakcji,
 • pozyskujemy dla klientów Wiążące Informacje Taryfowe (WIT),
 • wspieramy klientów w ustalaniu pochodzenia towarów dla potrzeb celnych,
 • przeprowadzamy audyty celne dotychczas stosowanych procedur mające na celu ograniczenie ryzyka.

Akcyza

Podatek akcyzowy dotyczy tylko wybranych produktów, jednakże wpływy z niego stanowią istotną część dochodów budżetu państwa. Z jednej strony podatek ten jest bardzo sformalizowany, z drugiej strony ma on charakter cenotwórczy. Naszym klientom z branży energetycznej, chemicznej, samochodowej oraz alkoholowej oferujemy pełen zakres wsparcia w rozliczaniu akcyzy:

 • wspieramy klientów w rejestracji na potrzeby podatku akcyzowego,
 • dokonujemy kwalifikacji sprzedawanych produktów na potrzeby akcyzy,
 • w imieniu klientów występujemy z wnioskiem o Wiążącą Informację Akcyzową (WIA),
 • wdrażamy rozwiązania ograniczające ryzyka związane z nieprawidłowym rozliczaniem akcyzy.
Lidia Adamek-Baczyńska
Lidia Adamek-Baczyńska

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące WTS&SAJA, WTS Global lub naszych usług, skontaktuj się z nami. Odpowiemy tak szybko jak to tylko możliwe.

Kontakt