Polityka ochrony prywatności

1. Dane Administratora:
Administratorem danych osobowych jest Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Roosevelta 22, NIP: 778-141-77-66, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000206176, e-mail: office@wtssaja.pl (dalej „Administrator”).

2. Cel przetwarzania danych:
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
• udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane przez użytkowników za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. (dalej „Strona”);
• monitorowania i egzekwowania przestrzegania warunków korzystania ze Strony;
• administrowania i zarządzania Stroną.

3. Podstawa prawna:
Dane osobowe użytkowników Strony są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119, s. 1; dalej „RODO”).

4. Odbiorcy danych:
Odbiorcą danych osobowych użytkownika Strony jest Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika.

5. Źródło pochodzenia danych:
Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

6. Uprawnienia osoby która podaje dane:
Zgodnie z RODO, w każdej chwili użytkownik Strony ma prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych;
• sprostowania swoich danych osobowych;
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
• przenoszenia swoich danych osobowych;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Zgoda na przetwarzanie:
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne. Dane osobowe, które przetwarza Administrator to przede wszystkim: adres e-mail, numer telefonu oraz dane zawarte w treści uzupełnionego formularza, który otrzymujemy wskutek dobrowolnej zgody użytkowników Strony.

8. Okres przetwarzania danych:
Administrator przechowuje dane osobowe do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Strony, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego Administratora.

Na stronie internetowej Administratora znajdują się hiperłącza do serwisów społecznościowych. Serwisy te działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące WTS&SAJA, WTS Global lub naszych usług, skontaktuj się z nami. Odpowiemy tak szybko jak to tylko możliwe.

Kontakt