13 czerwca 2022 r. Prezydent podpisał nowelizację ustaw podatkowych – tzw. Polski Ład 2.0, dotyczącą m.in. obniżenia stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. w progu podatkowym do 120 tys. zł oraz likwidacji tzw. ulgi dla klasy średniej. Obecnie nowelizacja oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.

W dniu 9 czerwca Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Posłowie zaakceptowali senackie poprawki m.in. w zakresie:

  • wspólnego rozliczenia z dzieckiem – rodzice samotnie wychowujący dzieci zapłacą podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci,
  • składki zdrowotnej – osoby osiągające dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej tzw. podatkiem liniowym odliczą składki zdrowotne od dochodu albo ujmą je w kosztach uzyskania przychodu w łącznej kwocie nie wyższej niż 8.700 złotych rocznie,
  • podwyższenia z 1% do 1,5% podatku PIT, jaki można przekazać organizacjom pożytku publicznego.

Co do zasady znowelizowane przepisy ustawy o PIT wejdą w życie z dniem 1 lipca 2022 r. Jednocześnie Ustawa zawiera szereg przepisów przejściowych, zakładających zastosowanie niektórych przepisów już do przychodów osiąganych od 1 stycznia 2022 r.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.