Project Description

Maja Seliga-Kret

Partner

Jestem licencjonowanym doradcą podatkowym. Specjalizuję się w cenach transferowych od ponad 20 lat. Do 2009 roku byłam Managerem w zespole Cen transferowych PwC. Obecnie jestem Partnerem odpowiedzialnym za zespół cen transferowych WTS&SAJA, który jest częścią TP Service Line WTS Global.

Jestem ekspertem Forum Cen Transferowych – zespołu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Finansów – który przygotowuje i opiniuje objaśnienia podatkowe oraz inicjuje zmiany w przepisach o cenach transferowych. Jako członek Grupy Roboczej nr 2 przyczyniłam się do powstania Objaśnień Ministerstwa Finansów z czerwca 2019 r. w zakresie cen transferowych obejmujących aspekty sporządzania analiz porównawczych i opisu zgodności. Obecnie jestem członkiem grupy roboczej odpowiedzialnej za wypracowanie rekomendacji w zakresie stosowania metod cen transferowych.

Od wielu lat efektywnie doradzam naszym klientom w pełnym spektrum zagadnień związanych z polityką cen transferowych. Moje doświadczenia obejmują przygotowywanie projektów modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych, kształtowanie polityki cen transferowych i jej implementację, restrukturyzacje biznesowe w tym kształtowanie i zabezpieczanie rynkowego charakteru cen w transakcjach post-restrukturyzacyjnych jak również wycenę „wynagrodzenia” z tytułu restrukturyzacji.

Wspieram naszych klientów w kontrolach podatkowych i postępowaniach podatkowych oraz prowadzę postępowania przed Szefem KAS w zakresie porozumień cenowych.

Jestem autorką licznych publikacji prasowych na temat cen transferowych.

Maja Seliga-Kret
Maja Seliga-Kret
Partner