Project Description

Rafał Kosiń

Partner

Jestem licencjonowanym doradcą podatkowym z ponad 15-letnim doświadczeniem, które w pierwszym etapie mojej kariery zawodowej budowałem pracując w firmach doradczych tzw. wielkiej czwórki, a następnie od 2013 r. w strukturach WTS&SAJA.

Specjalizuję się w kompleksowym doradztwie podatkowym dla podmiotów gospodarczych, w tym międzynarodowych koncernów, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatków pośrednich (VAT, akcyza, PCC). W zakresie moich kompetencji są również wybrane kwestie regulacyjne związane z obrotem wyrobami akcyzowymi, np. prawo energetyczne oraz monitoring przewozu towarów. W trakcie wieloletniej praktyki miałem możliwość pracy dla podmiotów z wielu różnych branż gospodarczych, w tym między innymi sektora energetycznego, medycznego i farmaceutycznego, telekomunikacyjnego, FMCG.

Swoich klientów wspieram nie tylko w klasycznej formule zewnętrznego doradcy podatkowego, ale również jako tzw. inhouse tax manager, czyli osoba na stałe włączona w struktury podatkowe danego podmiotu i realizująca „od wewnątrz” określone funkcje podatkowe oraz biorąca odpowiedzialność za ustalone obszary podatkowe.

Na każdym etapie współpracy z Klientem staram się oferować i wdrażać jak najbardziej optymalne rozwiązania pozwalające na pełną i bezpieczną realizację restrykcyjnych wymogów prawa podatkowego przy jednoczesnym zachowaniu jak najniższego poziomu obciążenia administracyjnego i kosztów po stronie Klienta.

Rafał Kosiń
Rafał Kosiń
Partner