Projekt Rekomendacji Forum Cen Transferowych w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe dla polskich podatników (dalej: Rekomendacje) został skierowany do konsultacji publicznych.

Rekomendacje są zgodne ze wskazówkami zawartymi w opublikowanych przez OECD Wytycznych w sprawie wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe, o których informowaliśmy Państwa w newsletterze nr 5/2021.

Rekomendacje zawierają między innymi:

 • schematy decyzyjne, pozwalające określić:
  • konieczność aktualizacji analizy danych porównawczych z uwzględnieniem wpływu pandemii,
  • podejście do otrzymanego wsparcia antykryzysowego w kontekście cen transferowych,
  • sposób postępowania w stosunku do istniejących uprzednich porozumień cenowych, jak również do porozumień będących w trakcie negocjacji,
 • rozbudowane odpowiedzi do pytań ze schematów decyzyjnych, pozwalające przejść przez te schematy,
 • praktyczne przykłady prezentujące m.in.:
  • czy producent / dystrybutor / usługodawca powinien zaktualizować analizę danych porównawczych w związku z pandemią COVID-19,
  • czy producent kontraktowy powinien uwzględnić otrzymane wsparcie antykryzysowe w kalkulacji wynagrodzenia z tyt. prowadzonej działalności produkcyjnej,
  • w jaki sposób udokumentować wpływ pandemii COVID-19 na działalność podatnika.

WTS&SAJA wzięła udział w konsultacjach publicznych wskazując na konieczność:

 • powstrzymania się przez organy podatkowe od przeprowadzania kontroli cen transferowych za lata objęte pandemią do momentu, gdy możliwe będzie pozyskanie danych porównawczych (tj. do 2022 r. w odniesieniu do cen transferowych stosowanych w 2020 r.),
 • dodania w wybranych miejscach praktycznych przykładów zastosowania Rekomendacji,
 • doprecyzowania niejasnych sformułowań, ujednolicenia terminologii.

Z treścią Rekomendacji można zapoznać się pod linkiem: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/rekomendacje-forum-dot-covid-19-zaproszenie-do-zglaszania-uwag/

Będziemy Państwa informować na bieżąco o postępie prac nad wydaniem ostatecznej wersji Rekomendacji.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.