Właśnie opublikowano projekty rozporządzeń w sprawie kolejnego (szóstego w CIT i piątego w PIT) odroczenia terminu wejścia w życie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła.

Aktualnie przepisy w tym zakresie są odroczone jedynie do 30 czerwca 2021 r.

Zgodnie z treścią projektów, termin wejścia w życie nowych przepisów zostanie odroczony aż do 31 grudnia 2021 r. Projekty rozporządzeń znajdują się pod adresem:

Równolegle Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad projektem ustawy nowelizującej zasady poboru podatku u źródła. Będziemy Państwa informować na bieżąco o postępie wszelkich prac legislacyjnych w tym zakresie.

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.