Przeglądy podatkowe i due diligence

W ostatnich latach istotnie wzrósł poziom cyfryzacji rozliczeń podatkowych, co umożliwia organom podatkowym ich efektywną weryfikację. Jednocześnie wprowadzone zostały liczne regulacje zwiększające zakres odpowiedzialności karnej osobistej członków zarządu w związku z koniecznością składania oświadczeń dotyczących poprawności rozliczeń podatkowych. W aspekcie niniejszych zmian kluczowe jest zapewnienie zgodności rozliczeń podatkowych z nieustannie zmieniającymi się przepisami podatkowymi tzw. compliance.

Oferujemy kompleksowe coroczne przeglądy podatkowe jak i przeglądy koncentrujące się na konkretnym zagadnieniu. Podstawowym celem przeglądów podatkowych jest:

  • weryfikacja zgodności rozliczeń podatkowych z obowiązującymi przepisami oraz linią interpretacyjną organów podatkowych i linią orzeczniczą sądów,
  • zidentyfikowanie obszarów ryzyk podatkowych ze wskazaniem możliwości ich ograniczenia lub eliminacji,
  • wskazanie niewykorzystanych obszarów efektywności rozliczeń podatkowych.

Regularne przeprowadzanie przeglądów podatkowych umożliwia ograniczenie ryzyka na poziomie podatnika jak i osób zarządzających.

Rafał Kosiń
Rafał Kosiń

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące WTS&SAJA, WTS Global lub naszych usług, skontaktuj się z nami. Odpowiemy tak szybko jak to tylko możliwe.

Kontakt