Z dniem 31 marca 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów (dalej: Rozporządzenie RM), zakładające przedłużenie obowiązywania części ograniczeń pandemicznych do dnia 30 kwietnia 2023 r. Do chwili obecnej nie został jednak opublikowany projekt rozporządzenia zmieniającego, który zakładałby przedłużenie obowiązywania wskazanych w Rozporządzeniu RM obostrzeń.

Pierwotne komunikaty Ministerstwa Zdrowia sugerowały, że ustanie stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski jest związane z wygaśnięciem terminów ograniczeń przewidzianych w Rozporządzeniu RM. Jednakże w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, stan zagrożenia epidemicznego obowiązuje od dnia 16 maja 2022 r. do odwołania.

Zatem do czasu wydania przez Ministra Zdrowia rozporządzenia uchylającego – stan zagrożenia epidemicznego nadal obowiązuje, niezależnie od upływających terminów ograniczeń wskazanych w Rozporządzeniu RM.

Z uwagi na fakt, że Rozporządzenie RM przedłużyło obowiązywanie części ograniczeń pandemicznych do dnia 30 kwietnia 2023 r. a jednocześnie brak projektu rozporządzenia o odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, skontaktowaliśmy się telefonicznie z pracownikiem Ministerstwa Zdrowia w celu pozyskania informacji, jak długo planowane jest utrzymanie stanu zagrożenia epidemicznego.

Uzyskaliśmy nieoficjalną informację, że planowane jest odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r.

W rezultacie do dnia 30 czerwca 2023 r. w mocy pozostanie część preferencji podatkowych wprowadzonych dla przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19, takich jak np.:

  • bieg terminów dotyczących krajowych schematów podatkowych (MDR) – terminy związane z krajowymi schematami podatkowymi nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od 31 marca 2020 r. do 30-stego dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19,
  • przedłużenie do 14 dni od dnia zlecenia przelewu terminu na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy.

O wszelkich zmianach w zakresie tego zagadnienia będziemy na bieżąco informować.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.