Lidia Adamek-Baczyńska, Joanna Parysek
Puls Biznesu

Co do zasady podatnicy mają obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Obowiązek stosowania kasy fiskalnej został zatem uzależniony od statusu nabywcy.

Przepisy przewidują jednak wyjątki od tej generalnej zasady. Obecnie obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r., poz. 2519; dalej jako: rozporządzenie). Przewidziane w rozporządzeniu zwolnienia mają dwojaki charakter – z jednej strony są to zwolnienia podmiotowe odnoszące się do niektórych grup podatników, z drugiej zwolnienia przedmiotowe mające zastosowanie do niektórych czynności.

Jednym ze zwolnień wskazanym w załączniku do rozporządzenia, w poz. 34, jest m.in. dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników.

Rozporządzenie zawiera jednak katalog czynności, dla których zwolnienie z ewidencji nie ma zastosowania. Katalog ten jest bardzo obszerny i dotyczy m.in. dostawy części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, dostawy sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, wyrobów tytoniowych, alkoholowych i perfum, a także szereg usług, w tym usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów. Kolejny przepis wskazuje jednak, że te dostawy towarów oraz usługi mogą nie być ewidencjonowane, jeśli podatnik sprzedaje je na rzecz pracowników (§ 4 ust. 2 i 3 pkt 1 rozporządzenia). W gąszczu przepisów wskazujących obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, liczne zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, liczne wyłączenia z tego zwolnienia, a także wyłączenia w zakresie stosowania przedmiotowego wyłączenia, pojawiają się wątpliwości podatników, kiedy sprzedaż na rzecz pracowników należy ewidencjonować na kasie fiskalnej.

W tym temacie wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS). Wskazuje on na możliwość zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży dokonywanej na rzecz pracowników nawet tych towarów, które standardowo nie podlegają zwolnieniu z ewidencjonowania. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z 17 października 2019 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.447.2019.1.JG) DKIS potwierdził, że podatnik ma prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaż towarów (komputerów, telefonów lub towarów magazynowych) i świadczenia usług (korzystanie z samochodów służbowych, opłaty za karty dostępu do różnych usług medycznych) na rzecz swoich pracowników. Podobne stanowisko zostało zawarte w interpretacjach indywidualnych z 19 grudnia 2019 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.607.2019.1.JG) oraz 18 września 2019 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4012.364.2019.1.AKR).

Powołane interpretacje rozwiewają wątpliwości pracowników. Sprzedaż na ich rzecz podlega zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej. Dotyczy to nawet takich towarów, jak alkohol, sprzęt komputerowy czy części samochodowe.