W piątek 21 października 2022 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Ustawa), która przewiduje kolejne rewolucyjne poprawki w tzw. Polskim Ładzie. Znowelizowane przepisy co do zasady mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 r., z wyjątkami określonymi w Ustawie.

Najistotniejsze zmiany przewidziane w Ustawie obejmują:

  • uchylenie z mocą wsteczną przepisów dot. pośrednich transakcji rajowych oraz podniesienie progów dokumentacyjnych dla bezpośrednich transakcji rajowych,
  • modyfikację i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym,
  • zmiany w podatku u źródła (WHT),
  • modyfikację przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,
  • zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego,
  • uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”.

Zakres nowelizacji przepisów o CIT/TP zaprezentowaliśmy szczegółowo we wcześniejszych publikacjach.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.