Przedstawiciele Ministerstwa Finansów opublikowali artykuł prezentujący pierwsze statystyki dotyczące raportowanych Informacji o cenach transferowych (formularz TPR) za 2019 r.:

 • za 2019 r. złożono 16 188 informacji TPR-C (dla osób prawnych) oraz 1 675 TPR-P (dla osób fizycznych),
 • skorygowanych zostało ponad 4,5% informacji,
 • wśród zaraportowanych transakcji:
  • 43% stanowią transakcje finansowe,
  • 26% stanowią transakcje usługowe,
  • 11% stanowią transakcje dotyczące produkcji,
  • 6% stanowią transakcje związane z dystrybucją,
  • 6% stanowią transakcje dotyczące aktywów,
  • 6% stanowią transakcje dotyczące restrukturyzacji, refakturowania i inne transakcje,
  • 2% stanowią transakcje dotyczące udostępniania i wykorzystania własności intelektualnej,
 • zaraportowano 708 transakcji korzystających z uproszczenia safe harbour z czego 550 transakcji dotyczyło usług o niskiej wartości dodanej, a 158 transakcji finansowych,
 • transakcje o najwyższej łącznej wartości, poza transakcjami krajowymi, wykazano ze Szwajcarią (5,51 bln zł), z Niemcami (2,95 bln zł) oraz z Holandią (2,54 bln zł),
 • zaraportowane transakcje z podmiotami z rajów podatkowych wyniosły 140 mln zł z czego 86,27% stanowiły transakcje z podmiotami z Republiki Panamy i Hongkongu (dane te nie zaskakują mając na uwadze, że usługi transportu morskiego są nabywane zazwyczaj od podmiotów w Panamie, zaś Hongkong to centrum pośrednictwa w handlu z Chinami).

Artykuł kończy się wnioskiem de lege ferenda postulującym rozważenie w średnioterminowej perspektywie cyfryzacji i integracji lokalnej dokumentacji cen transferowych z informacją TPR. Podatnik przysyłałby jednolity dokument elektroniczny, scalający lokalną dokumentację cen transferowych i informację TPR.

Przypominamy Państwu, że obecnie na etapie konsultacji publicznych znajduje się projekt zmian do ustaw podatkowych przewidujący integrację informacji TPR z oświadczeniem o sporządzeniu dokumentacji. Powyższe będzie prawdopodobnie skutkować koniecznością podpisywania TPR przez osoby reprezentujące podatnika.

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.