Ceny Transferowe (TP)

Zagadnienie cen transferowych od lat znajduje się w centrum uwagi administracji skarbowej. W ostatnich latach stało się ono wyjątkowo istotne z uwagi na zmiany w międzynarodowym i krajowym prawie podatkowym oraz wprowadzenie szeregu obowiązków sprawozdawczych mających na celu zwiększenie transparentności operacji w międzynarodowych grupach kapitałowych.

Krajowa Administracja Skarbowa dąży do stworzenia efektywnych instrumentów identyfikacji transakcji dokonywanych na warunkach nierynkowych w celu zwiększenia skuteczności kontroli podatkowych.

Powyższe okoliczności niosą szereg wyzwań dla podatników dążących do realizacji celów biznesowych przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka podatkowego.

Czerpiąc z naszego wieloletniego doświadczenia oraz doświadczenia WTS Global, WTS&SAJA oferuje swoim klientom kompleksowe wsparcie w zakresie cen transferowych. Rozumiejąc specyfikę biznesu naszych klientów wspieramy ich w budowie rozwiązań bezpiecznych podatkowo. Nasze doradztwo obejmuje:

Planowanie cen transferowych dla nowych transakcji/ nowych przedsięwzięć biznesowych:
• doradztwo w zakresie kształtowania cen transferowych dla jednostkowych transakcji i kompleksowych modeli operacyjnych,
• ekonomiczne uzasadnienie dla wdrażanych rozwiązań w zakresie cen transferowych: analizy danych porównawczych (benchmarking), wsparcie w zakresie wycen,
• kształtowanie / dokumentowanie polityki cen transferowych dla grup kapitałowych,
• doradztwo w zakresie warunków umów w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi,
• doradztwo w zakresie raportowania schematów podatkowych w związku z planowanymi transakcjami lub wdrożeniem nowych rozwiązań,

Zarządzanie ryzykiem cen transferowych:
• audyty cen transferowych, identyfikacja ryzyka podatkowego i sposobów ich ograniczenia,
• opiniowanie planowanych rozwiązań w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi lub restrukturyzacji działalności,

Dokumentacja cen transferowych – kompleksowa realizacja projektów w zakresie opracowania dokumentacji cen transferowych/ outsourcing dokumentacji cen transferowych dla grup kapitałowych:
• dokumentacja dla grupy podmiotów (Master File),
• dokumentacja lokalna,
• analiza cen transferowych: analizy porównawcze, analizy zgodności,
• wsparcie w zakresie pozostałych obowiązków sprawozdawczych tj. CBC Reporting, CBC-P, TPR,
• weryfikacja dokumentacji opracowywanej przed podatnika/ grupę kapitałową,

Procesy restrukturyzacji biznesowej:
• doradztwo w zakresie optymalnych struktur i modeli cen transferowych z punktu widzenia funkcji podmiotów i tworzenia wartości w łańcuchu dostaw,
• wsparcie w zakresie implementacji modeli cen transferowych: wybór metody, analizy porównawcze, określenie właściwych wskaźników rentowności,
• doradztwo w zakresie wynagrodzenia z tytułu restrukturyzacji,
• dokumentacja restrukturyzacji,
• wsparcie w procesie uzyskiwania uprzednich porozumień cenowych,

Postępowania podatkowe:
• Wsparcie i reprezentowanie klientów w zakresie:
– postępowań kontrolnych,
– postępowań podatkowych,
– postepowań celno-skarbowych,
– postępowań przed sadami administracyjnymi,
• wsparcie w postępowaniach dotyczących sporów w zakresie podwójnego opodatkowania w ramach postępowań wzajemnego porozumiewania się,

Ustalanie dochodu zakładów podatkowych,

Określanie dochodu związanego z rozwojem wartości niematerialnych dla potrzeb IP Box,

Wsparcie w zakresie alokacji przychodów i kosztów do działalności strefowej.

Maja Seliga-Kret
Maja Seliga-Kret

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące WTS&SAJA, WTS Global lub naszych usług, skontaktuj się z nami. Odpowiemy tak szybko jak to tylko możliwe.

Kontakt