Tax Compliance

Liczne zmiany ustawodawcze oraz wzmożone kontrole podatkowe powodują konieczność zapewnienia efektywności i bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych tzw. compliance. W procesie compliance kluczowe są procedury podatkowe regulujące metodologię sporządzania rozliczeń podatkowych oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych osób biorących udział w procesie.

Nasze wsparcie w zakresie compliance obejmuje różne modele współpracy, w zależności od potrzeb klientów oraz ich zaangażowania w rozliczenia podatkowe. Oferujemy całkowite lub częściowe przejęcie przez nas funkcji compliance, także w okresie czasowej nieobecności zespołu finansowego klienta.

Pomagamy wdrożyć procedury podatkowe ograniczające ryzyko powstania zaległości podatkowych i odpowiedzialności osobistej osób odpowiedzialnych.

CIT compliance

Oferujemy zarówno pełne przejęcie obowiązków w zakresie rozliczeń podatku CIT jak i nadzór nad poprawnością rozliczeń sporządzonych przez klienta lub centrum usług wspólnych.
Asystujemy przy sporządzeniu rocznego zeznania CIT w drodze weryfikacji istotnych pozycji rachunku zysków i strat z perspektywy przygotowania kalkulacji CIT.
Mamy bogate doświadczenie w CIT compliance dla zakładów podatkowych podmiotów zagranicznych.

VAT compliance

Prowadzimy rozliczenia podatkowe krajowych i zagranicznych klientów.
Skupiamy się na zapewnieniu bezpieczeństwa prowadzonych rozliczeń VAT przy maksymalnym wykorzystaniu elektronicznych danych dostępnych w systemach klienta.
Naszym największym sukcesem są kontrole podatkowe prowadzonych przez nas rozliczeń każdorazowo potwierdzające ich prawidłowość.

PIT compliance

Wspieramy zagranicznych klientów i ich pracowników na każdym etapie oddelegowania do pracy w Polsce. Projektujemy politykę mobilności i pomagamy w jej wdrożeniu.
Prowadzimy bieżące rozliczenia w obszarze podatku PIT oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, przygotowujemy wnioski, zgłoszenia oraz inne potrzebne dokumenty.

Reprezentujemy obcokrajowców przez organami podatkowymi w celu zapewnienia im osobistego bezpieczeństwa.

Magdalena Szczepańska
Magdalena Szczepańska

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące WTS&SAJA, WTS Global lub naszych usług, skontaktuj się z nami. Odpowiemy tak szybko jak to tylko możliwe.

Kontakt