W dniu 19 lipca 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej otrzymanej w ramach Tarcz Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju (dalej: Rozporządzenie), na podstawie którego zaniechano poboru podatku PIT i CIT od dochodów z umorzonych subwencji udzielonych przez PFR.

Zaniechanie poboru podatku PIT i CIT dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy uzyskali wsparcie w ramach Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 PFR, dla których wartość umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji stanowi co do zasady przychód podatkowy.

Zgodnie z Rozporządzeniem, zaniechanie poboru podatku dochodowego ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Jednocześnie z wyjaśnień opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów wynika, że zaniechanie poboru podatku od przychodów z tytułu umorzenia subwencji z PFR nie wpłynie na kwalifikację podatkową kosztów sfinansowanych umorzoną subwencją, które są kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach. Oznacza to, że wydatki pokryte z takich środków stanowią koszty podatkowe, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych.

W razie jakichkolwiek pytań w odniesieniu do zaprezentowanego materiału uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.