W dniu 9 maja 2024 r. ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa) odraczająca wejście w życie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) została uchwalona przez Sejm. W dniu 10 maja 2024 r. Ustawa została przekazana pod obrady Senatu.

Ustawa została przygotowana po tym jak podczas briefingu prasowego z dnia 26 kwietnia 2024 r., Minister Finansów (dalej: MF) Andrzej Domański poinformował o nowej dacie wejścia w życie KSeF, który pierwotnie miał być obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. Zgodnie z informacją przekazaną przez MF obowiązkowy KSeF ma wejść w życie 1 lutego 2026 r. (dla firm o przychodach powyżej 200 mln zł) oraz 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych podatników.

W obecnie procedowanej Ustawie skierowanej do Senatu wskazano, iż obowiązkowy KSeF ma mieć zastosowanie do wszystkich podatników (czynnych i zwolnionych z VAT) w jednym terminie tj. od 1 lutego 2026 r. Dodatkowo, tak jak to miało miejsce w poprzedniej ustawie – wprowadzone zostały odpowiednie odroczenia przejściowych przedmiotowych wyłączeń z KSeF.

Jak wynika z Ustawy:

  • w okresie od 1 lutego 2026 r. do 31 lipca 2026 r. podatnicy wystawiający faktury (w tym paragony stanowiące faktury) za pomocą kas rejestrujących nadal będą mogli stosować faktury elektroniczne i papierowe,
  • podatnicy będą mieli obowiązek podawania numeru KSeF przy płatnościach za faktury począwszy od płatności dokonywanych od 1 sierpnia 2026 r.
  • kary za błędy związane ze stosowaniem obowiązku KSeF będą stosowane od 1 sierpnia 2026 r.

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej MF – MF planuje drugi projekt legislacyjny, w ramach którego zgodnie z zapowiedzią przewidziane zostaną rozwiązania etapowego wejścia obowiązkowego KSeF tj. dla podatników, których wartość sprzedaży w 2025 r. przekroczyła 200 mln zł (wraz z podatkiem) od 1 lutego 2026 r. natomiast dla pozostałych podatników od 1 kwietnia 2026 r. Jak zapowiada MF, projekt będzie przedmiotem szczegółowych konsultacji publicznych oraz opiniowania.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r. Proces legislacyjny ma się zakończyć w czerwcu 2024 r. Najbliższe posiedzenie Senatu zaplanowane jest na 22-23 maja 2024 r. Będziemy Państwa informować na bieżąco o kolejnych etapach legislacyjnych.

Gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.