VAT, akcyza, cło

  • bieżące doradztwo podatkowe
  • wsparcie w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych podatkowo rozwiązań biznesowych w Polsce i na świecie
  • tworzenie dostosowanych do potrzeb prowadzonej działalności rozwiązań w zakresie dokumentowania transakcji oraz przechowywania utworzonej dokumentacji
  • doradztwo w zakresie rozliczania podatku VAT oraz akcyzy w transakcjach międzynarodowych
  • przygotowanie lub weryfikacja poprawności procedur księgowych pod kątem ich dostosowania do regulacji podatkowych
  • przeglądy podatkowe zorientowane na weryfikację poprawności i optymalizacji rozliczeń w zakresie VAT, akcyzy oraz cła
  • rejestracja podmiotów zagranicznych dla potrzeb podatku VAT w Polsce
  • obsługa rozliczeń VAT podmiotów zagranicznych działających w Polsce
  • uzyskiwanie zwrotu VAT dla podmiotów zagranicznych i polskich
  • szkolenia
twitter  RSS Feed  WTS YouTube channel