Polski Ład wprowadza zmianę przepisów dot. zryczałtowanego przychodu pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dotychczas wartość nieodpłatnego świadczenia (tj. dodatkowego przychodu pracownika) z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych (dalej: Ryczałt) ustalano w zależności od pojemności silnika:

  • 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3,
  • 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Począwszy od 1 stycznia 2022 r. Ryczałt będzie ustalany w wysokości:

  • 250 zł miesięcznie – dla samochodów:
    • o mocy silnika do 60 kW,
    • stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 i 1093) lub pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy,
  • 400 zł miesięcznie – dla samochodów innych niż wymienione powyżej.

Ryczałt, podobnie jak pozostałe przychody ze stosunku pracy, podlega opodatkowaniu PIT i składkom ZUS.

W rezultacie, pracownicy nieodpłatnie korzystający do celów prywatnych z samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 ale mocy silnika przekraczającej 60 kW (przed zmianą – przychód 250 zł, po zmianie – przychód 400 zł) od 01.01.2022 zapłacą wyższy podatek PIT i składki ZUS z tytułu tego świadczenia, w tym – wyższą, nieodliczalną już składkę zdrowotną.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.