Na podstawie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany w zakresie wystawiania faktur obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. Wśród najważniejszych zmian należy wskazać:

  • wydłużenie terminu na wystawienie faktury z 30 dni do 60 dni przed:
    • dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,
    • otrzymaniem całości lub części zapłaty,
  • brak obowiązku umieszczania na fakturze korygującej wyrazów „FAKTURA KORYGUJĄCA” lub „KOREKTA” oraz podania przyczyny korekty,
  • brak obowiązku umieszczania na fakturze zaliczkowej ceny jednostkowej netto,
  • brak obowiązku umieszczania wyrazu „DUPLIKAT” na fakturze wystawionej ponownie,
  • możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej dotyczącej zarówno wszystkich dostaw towarów i świadczenia usług za dany okres na rzecz jednego odbiorcy jak i dotyczącej poszczególnych pozycji faktury.

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.