2 grudnia 2022 r. Minister Finansów opublikował rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 (dalej: Rozporządzenie), które wprowadza zmiany w stawkach VAT na 2023. Podobne rozporządzenie obowiązujące w 2022 wprowadziło stawki obniżone jako środek tzw. Tarczy antyinflacyjnej. Od 2023 roku w Rozporządzeniu zostanie zlikwidowanych wiele dotychczasowych preferencyjnych stawek co wynika w dużej mierze z braku zgody Komisji Europejskiej na ich stosowanie na wybrane towary.

Dotychczasowy zakres tzw. Tarczy antyinflacyjnej został dostosowany do decyzji Komisji Europejskiej, zgodnie z którą Polska nie może dłużej stosować stawki VAT 0% do paliw silnikowych, energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu ziemnego. Od 1 stycznia wszystkie wymienione towary będą opodatkowane podstawową stawką VAT 23%.

Ponadto od 1 stycznia 2023 r. zostanie przywrócona stawka VAT 8% dla opodatkowania dostawy nawozów, środków ochrony roślin i innych środków wspomagających produkcję rolniczą. Do końca 2022 stawka preferencyjna wynosi 0% VAT. Nowością jest wprowadzenie stawki VAT 8% na towary wykorzystywane w produkcji rolnej jak np.: środki poprawiające właściwości gleby, polepszacze gleby oraz nawozowe produkty mikrobiologiczne.

Rozporządzenie przedłuża natomiast do 30 czerwca 2023 r. stosowanie stawki VAT 0%:

  • dla środków spożywczych takich jak owoce, warzywa, mięso, nabiał czy produkty ze zbóż oraz
  • na darowizny na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego – przekazywanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.