W dniu 28 września br. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zamieszczona została informacja o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie projektu objaśnień podatkowych dotyczących przepisów o podatku u źródła (WHT) w zakresie klauzuli rzeczywistego właściciela – beneficial owner. (dalej: „Projekt objaśnień”).

W Projekcie objaśnień wskazano, że ich celem jest wyjaśnienie sposobu interpretowania i stosowania przepisów ustawy o CIT i ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., dotyczących obowiązku poboru przez płatników WHT należnego od przychodów uzyskiwanych na terytorium Polski przez nierezydentów z uwzględnieniem:

1) klauzuli rzeczywistego właściciela (BO),

2) kryterium podlegania efektywnemu opodatkowaniu w odniesieniu do przepisów dyrektyw PS i IR (tj. dyrektyw wprowadzających do ustawy o CIT zwolnienie z WHT m.in. w odniesieniu do dywidend, odsetek i tzw. należności licencyjnych pod warunkiem spełnienia określonych w przepisach warunków) oraz

3) koncepcji look-through approach (LTA).

Jak wskazało Ministerstwo Finansów w zawiadomieniu o rozpoczęciu konsultacji podatkowych (dalej: Zawiadomienie), Projekt objaśnień jest odpowiedzią na oczekiwania podatników i płatników dotyczące opublikowania objaśnień dotyczących WHT (co nie nastąpiło jak dotąd od czasu upublicznienia w 2019 r. pierwszego projektu objaśnień podatkowych w tym zakresie). Jak wskazano w Zawiadomieniu w nieodległej perspektywie powinno również nastąpić wydanie skonsultowanych i zweryfikowanych objaśnień.

Treść Projektu objaśnień Ministerstwa Finansów znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe-projektu-objasnien-podatkowych-dotyczacych-przepisow-o-podatku-u-zrodla-wht

Konsultacje podatkowe w tym zakresie potrwają do 10 października i nasza firma weźmie w nich aktywny udział.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.