21 marca 2024 r. odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje publiczne dotyczące wdrożenia obowiązkowego KSeF. Podczas spotkania zostały zaprezentowane założenia i kierunki wdrożenia KSeF, uwzględniające niektóre postulaty zgłoszone w ramach konsultacji publicznych.

W spotkaniu brał udział m.in. Minister Finansów Andrzej Domański, który ponownie podkreślił, że obowiązkowy KSeF wejdzie w życie, a o tym kiedy zostaniemy poinformowani na przełomie kwietnia i maja po zakończeniu audytu systemu. Wiceminister Finansów poinformował, że 3 kwietnia zostaną zaprezentowane propozycje zmian legislacyjnych do ustawy o VAT, które również zostaną poddane konsultacjom publicznym.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje z podsumowania konsultacji publicznych:

  1. KSeF w formie obowiązkowej wejdzie w życie w jednym terminie dla wszystkich podatników, zarówno czynnych, jak i zwolnionych – nie przewiduje się zakładanego wcześniej etapowania wdrożenia.
  2. Wszyscy podatnicy mają mieć możliwość wystawiania faktur w trybie offline wg wyboru bez podawania przyczyny, pod warunkiem ich wysyłki do KSeF w następnym dniu roboczym. Takie faktury będą opatrzone kodem QR.
  3. Odroczenie stosowania kar za niestosowanie KSeF oraz likwidacji paragonów z NIP, a także obowiązkowego podawania numeru KSeF w płatnościach.
  4. Struktura xml faktur z KSeF nie ulegnie zmianie w ramach tych konsultacji i wdrożenia KSeF na początkowym etapie, jednocześnie Ministerstwo Finansów jest otwarte na propozycje zmian na dalszym etapie funkcjonowania KSeF.
  5. Struktura faktury zostanie rozszerzona o załącznik xml, będzie one jednak przewidziany wyłącznie dla faktur ustrukturyzowanych przez przedstawicieli branż wystawiających „zbiorcze faktury”, np. za media. Dla podatnikówa.z innych branż możliwość stosowania załączników nie zostanie przewidziana.
  6. Możliwość wystawiania faktur konsumenckich (B2C) w KSeF. Konsumenci za pośrednictwem dostępu anonimowego będą mogli pobrać fakturę z KSeF.
  7. Podatnicy „wykluczeni cyfrowo” będą mogli wystawiać faktury papierowe nawet po wprowadzeniu KSeF, pod warunkiem, że jednostkowa wartość faktury nie przekroczy 450 zł oraz łącznie miesięcznie wszystkich faktur 10 tys. zł.
  8. Obowiązek tzw. „samoidentyfikacji” podatników zwolnionych z VAT – podatnicy zwolnieni z VAT będą mogli zażądać wystawienia faktury w KSeF po wskazaniu sprzedawcy swojego statusu podatnika VAT.

Gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.