W dniu 26 kwietnia 2023 roku, Ministerstwo Finansów udostępniło robocze wersje struktur logicznych (tzw. schemy) dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych TPR-P i TPR-C.

Robocze wersje struktur logicznych zostały przygotowane w oparciu o opublikowane 14 marca 2023 roku projekty rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatków dochodowych.

Udostępnione schemy będą stanowić podstawę do opracowania ostatecznych formularzy TPR w formie edytowalnej deklaracji.

Przypominamy, że termin na złożenie formularza TPR za 2022 rok, w przypadku podatników mających rok podatkowy zgodny z rokiem kalendarzowym, upływa z końcem listopada 2023 roku. Ministerstwo Finansów w grudniu 2022 roku zapowiadało, że formularze będą udostępnione do testowania przez podatników w pierwszej połowie 2023 roku. W związku z tym z niecierpliwością wyczekujemy udostępnienia formularzy TPR, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.