W dniu 15 czerwca 2023 r. odbyło się XVII Forum Cen Transferowych (FCT), w którym przedstawiciele Doradztwa Podatkowego WTS&SAJA Sp. z o.o. wzięli aktywny udział.

Krótką relacje z zagadnień omawianych na XVII FCT przedstawimy w najbliższym newsletterze, natomiast teraz chcielibyśmy poinformować Państwa o temacie, który prawdopodobnie najbardziej interesuje podatników zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy 2022, czyli statusem prac na formularzem TPR(5).

Zgodnie z prezentacją przedstawicieli Departamentu Podatków Dochodowych:

  • Trwają prace nad nowelizacją Rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych, które mają odzwierciedlić zmiany wynikające z ustaw o podatkach dochodowych (m.in. zmiana organu do którego jest składany TPR, dodanie oświadczenia podmiotu o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych).
  • W nowych Rozporządzeniach (a tym samym w nowym TPR) nie będzie jednak wskaźnika udziału kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach działalności operacyjnej podmiotu.
  • W ciągu 2-3 dni od wejścia w życie powyższych Rozporządzeń opublikowane zostaną nowe wzory TPR (tzw. schemy).
  • Nie będzie interaktywnych formularzy TPR w formie PDF. Zamiast tego formularz będzie dostępny w nowym narzędziu w przeglądarce internetowej – planowane uruchomienie ma nastąpić w lipcu 2023. Składanie przez bramkę eDeklaracji będzie możliwe po 2 tygodniach od opublikowania wzorów.
  • Planowana jest nowa wersja Informatora TPR – ujednolicona i uproszczona oraz rozbudowana o dodatkowe pytania i odpowiedzi. Publikację nowej wersji Informatora TPR planuje się na wrzesień 2023. Ponadto wszystkie Informatory mają zostać umieszczone na dedykowanej zakładce na stronie internetowej.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.