Zwracamy uwagę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS) z dnia 27 grudnia 2023 r. (o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.650.2023.1.PC).

Przedmiotowa interpretacja dotyczyła momentu rozpoznania przez wnioskodawcę (dalej: Spółka PL), korekty wynagrodzenia za usługi zarządcze świadczone przez niemiecki powiązany podmiot (dalej: Spółka DE) za lata 2019 – 2022.

Spółka DE była objęta kontrolą podatkową za lata 2019 – 2021. Niemiecki organ podatkowy wykazał w trakcie kontroli, że zaangażowanie pracowników Spółki DE w świadczenie usług na rzecz Spółki PL było wyższe niż przyjęte przez Spółkę DE założenia co do proporcji kosztów przenoszonych na Spółkę PL i uznał wynagrodzenie za zaniżone.

Spółka DE w drodze negocjacji z niemieckim organem podatkowym zobowiązała się do korekty wynagrodzenia do właściwej wysokości. Spółka DE wystawiła w 2023 r. faktury korygujące wynagrodzenie rozliczone za lata objęte kontrolą (2019 – 2021) oraz skorygowała odpowiednio wynagrodzenie za rok 2022.

Dyrektor KIS zgodził się, ze stanowiskiem Spółki, że może ona ująć faktury korygujące na bieżąco w chwili ich otrzymania.

Dyrektor KIS uznał, że skoro właściwe wartości procentowe dotyczące zaangażowania czasu pracowników Spółki DE w świadczenie usług zostały określone dopiero we współpracy z niemieckim organem podatkowym, to wcześniej wynagrodzenie nie było określone na zasadach rynkowych. Nie był zatem spełniony warunek, o którym mowa w pkt 1 art. 11e Ustawy CIT (regulującego korektę cen transferowych). Nie będą miały zatem zastosowania regulacje dotyczące momentu rozpoznania korekty cen transferowych (we właściwym okresie, którego ona dotyczy). Korekta wynagrodzenia powinna być rozpoznana na zasadach ogólnych, czyli w momencie otrzymania dokumentu.

Gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.