Project Description

Magdalena Saja

Managing Partner WTS&SAJA Sp. z o.o.
Członek Zarządu WTS Global’s Board

Jestem doświadczonym i licencjonowanym doradcą podatkowym oraz radcą prawnym. Przed stworzeniem WTS&SAJA w 2004 r., przez 11 lat pracowałam w Ernst & Young, gdzie awansowałam na stanowisko partnera odpowiedzialnego za sprawy podatkowe. Zakładając WTS&SAJA, kierowałam się potrzebą wykazania sobie samej, że jestem nie tylko w stanie pracować w korporacji, ale także założyć własną firmę, która będzie realną alternatywą dla Wielkiej Czwórki. I to nam się udało, nie tylko mnie i moim współpracownikom w Polsce, ale także wszystkim firmom składającym się na WTS Global. Dziś WTS&SAJA zatrudnia czterdziestu ekspertów płynnie posługujących się językiem angielskim i niemieckim, którzy świadczą pełen zakres doradztwa podatkowego z biur w Warszawie i Poznaniu. Naszymi klientami są głównie duże międzynarodowe korporacje.

Specjalizuję się w planowaniu podatkowym oraz obsłudze restrukturyzacji, fuzji i przejęć, ale w swojej pracy koncentruję się przede wszystkim na wspieraniu podatników w sporach z organami podatkowymi i sądami. Przed objęciem funkcji Dyrektora w WTS Global do 2017 r. byłam członkiem działającej w ramach WTS Global Komisji ds. Finansowych oraz Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem Jakości. WTS&SAJA jest członkiem sieci WTS Global od jej założenia.

Aktywnie działam w inicjatywach dotyczących procesów legislacyjnych i kształtowania praktyki podatkowej poprzez udział w pracach izb gospodarczych i współpracę z Ministerstwem Finansów.

Magdalena Saja
Magdalena Saja
Managing Partner