Odwołanie z dniem 16 maja 2022 r. na obszarze Polski stanu epidemii wiąże się ze zniesieniem bądź ograniczeniem części preferencji/ulg podatkowych związanych z sytuacją wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Jedną z preferencji, która przestaje obowiązywać z końcem maja 2022 r. jest zwolnienie z podatku od przychodów z budynków.

Powyższe skutkuje koniecznością stosowania przepisów w zakresie podatku od przychodów z budynków na zasadach ogólnych, tj. obowiązkiem:

  • obliczania tego podatku za każdy miesiąc i
  • wpłacania go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek.

W kontekście powyższego, przypominamy, że podatnicy w odniesieniu do których występuje obowiązek zapłaty podatku od przychodów z budynków powinni go obliczyć już za czerwiec 2022 r. i dokonać wpłaty do urzędu skarbowego z tego tytułu w terminie do 20 lipca 2022 r.

Jeżeli powyższe zagadnienia dotyczą Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Powyższy post na blogu stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.